Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Energetika

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
Energetický audit a legislatívne požiadavky na energetickú efektívnosť 8 hodín 220,00 € 07.09.2018
Špecialista pre energetickú efektívnosť 24 hodín 640,00 € -
Manažér pre energetiku 48 hodín 900,00 € -
Interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011 16 hodín 290,00 € -