Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Energetický audit a legislatívne požiadavky na energetickú efektívnosť

Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 1 deň
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnej právnej úprave platnej v oblasti energetickej efektívnosti a vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa energetických auditov, ktoré sú v súčasnosti pre podniky s určitou celkovou spotrebou energie povinné. Počas kurzu účastníci získajú informácie o význame a praktických prínosoch jednotlivých súčastí energetického auditu pre identifikáciu možností zvyšovania efektívnosti výroby, distribúcie a spotreby energií vo výrobnom procese. Účastníci sa dozvedia a uvidia na konkrétnych príkladoch z praxe spôsob, akým analyzovať spotrebu energií a zostaviť energetickú bilanciu, ktorá po vizualizácii umožní odhaliť a správne kvantifikovať možnosti energetických úspor a tým tiež zníženia prevádzkových nákladov.

Obsahová náplň kurzu

  • Prehľad platných právnych predpisov v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysokovýkonnej kombinovanej výroby energie
  • Energetický audit, energetická efektívnosť
  • Analýza spotreby energie, jej rozdelenie na „fixnú a variabilnú“ a zostavenie energetických bilancií
  • Význam a spôsoby vizualizácie energetickej bilancie
  • Príklady oblastí s potenciálom zvýšenia energetickej efektívnosti
  • Možnosti využitia druhotných energetických zdrojov a spôsob určenia ich prínosu
  • Diskusia 

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Firemné školenie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2022, 07.10.2022 + 4