Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

 

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI-9,  CQI-11, CQI-12, CQI-15, CQI-17, CQI-23, CQI-27 je súbor štandardov vytvorený spoločnosťou AIAG (Automotive Industry Action Group) na hodnotenie špeciálnych procesov v automobilovom priemysle. Špeciálne procesy sú procesy, ktoré sú kritické pre kvalitu produktu a vyžadujú si špeciálne znalosti a zručnosti na ich kontrolu.


Štandardy CQI-9 až CQI-27 pokrývajú nasledujúce špeciálne procesy:

 • CQI-9: Hodnotenie tepelného spracovania
  • je proces, pri ktorom sa kovový výrobok zahrieva a ochladzuje podľa stanoveného plánu. Tepelné spracovanie sa používa na zlepšenie vlastností kovového výrobku, ako je pevnosť, tvrdosť, odolnosť proti korózii a opotrebovaniu.

 

 • CQI-11: Galvanické pokovovanie
  • je proces, pri ktorom sa na povrch kovového výrobku nanáša tenká vrstva iného kovu. Galvanické pokovovanie sa používa na zlepšenie odolnosti výrobku proti korózii, opotrebeniu a poškrabaniu.

 

 • CQI-12: Nanášanie povlakov
  •  je proces, pri ktorom sa na povrch výrobku nanáša vrstva materiálu, ktorý má zlepšiť jeho vzhľad, vlastnosti alebo ochranu. Nanášanie povlakov sa používa napr. na lakovanie automobilov, nanášanie teflónu na kuchynské náčinie alebo na nanášanie gumy na pneumatiky.

 

 • CQI-15: Zváranie
  • je proces, pri ktorom sa dva alebo viac kusov kovu spoja dohromady. Zváranie sa používa na výrobu karosérií automobilov, výrobu rámov a spojov a na opravu poškodených kovových výrobkov.

 

 • CQI-17: Spájkovanie
  • je proces, pri ktorom sa dva alebo viac kusov kovu spoja dohromady pomocou taveniny kovu s nižším bodom topenia. Spájkovanie sa používa na výrobu elektronických komponentov, spojov na doske plošných spojov a na opravu poškodených kovových výrobkov.

 

 • CQI-23: Lisovanie plastov
  •  je proces, pri ktorom sa plastový granulát alebo prášok pod tlakom formuje do požadovaného tvaru. Lisovanie plastov sa používa na výrobu karosérií automobilov, interiérov automobilov a rôznych plastových dielov.

 

 • CQI-27: Odlievanie
  • je proces, pri ktorom sa roztavený kov nalieva do formy, aby sa vytvoril požadovaný tvar. Odlievanie sa používa na výrobu motorov, prevodoviek a rôznych kovových dielov.

 

Špeciálne procesy sú často zložitejšie a náročnejšie na kontrolu ako bežné výrobné procesy. Preto je dôležité, aby dodávatelia automobilového priemyslu mali v týchto procesoch skúsenosti a znalosti.

Hodnotenie CQI je založené na systéme bodovania, kde sa každému procesu prideľuje počet bodov na základe toho, ako dobre spĺňa požiadavky štandardov. Hodnotenie je vykonávané nezávislým tímom hodnotiteľov, ktorí majú skúsenosti s danou oblasťou.

Cieľom hodnotenia CQI je pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. Hodnotenie poskytuje dodávateľom spätnú väzbu o ich výkone a identifikuje oblasti na zlepšenie.

Výhody hodnotenia CQI:

 • Pomáha dodávateľom zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov
 • Pomáha dodávateľom znížiť riziko výrobných chýb
 • Pomáha dodávateľom splniť požiadavky zákazníkov
 • Pomáha dodávateľom získať konkurenčnú výhodu

 

Hodnotenie CQI je dobrovoľné, ale mnohí dodávatelia automobilového priemyslu ho považujú za dôležitý nástroj na zlepšenie kvality.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac

Newsletter