Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Školenia

Auditovanie, kvalita,
systémy manažérstva

Interní audítori, manažér kvality, riadenie rizík

Riadenie a zlepšovanie
procesov

FMEA, 8D, MSA, PPAP, APQP, 5S

Štatistické
metódy

Six sigma, SPC, štatistická prebierka

Základy všeobecného strojárstva

Základy strojárstva, časti strojov, technické kreslenie, čítania technickej dokumentácie, základy elektrotechniky

Projektový
manažment

Riadenie projektov, projektový tím, manažment rizík

Lean
manažment

5S, TOC, SMED, Poka Yoke, Pull System, Best Practice

Logistika

logistika a efektívne riadenie dodávateľského reťazca

Informačná
bezpečnosť

Informačná bezpečnosť a GDPR

Životné
prostredie

REACH manažment, environmentálna legislatíva, KBÚ

Špeciálne procesy CQI

Návody na hodnotenie špeciálnych procesov CQI

Školenie pre majstrov a teamleaderov

Kvalita pre majstrov a tréning zručností, Osobnostný rozvoj a profil majstra, Odborný posudok - hodnotenie spôsobilosti majstra

Zdravotníctvo

Interný audítor ISO 13485, Smernica 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady

Potravinárstvo

HACCP- systém zabezpečovania zdravotnej neškodnosti výrobkov, Interný audítor systému HACCP

Manažment

Delegovanie, time manažment, vedenie porád, vedenie tímov

Leadership

Vedenie a práca s tímom, motivovanie

Personalistika

Práca so zamestnancami, zlepšovanie procesov v HR, teambuildingy

Predajné
zručnosti

Predaj, vyjednávanie, marketing

Komunikácia a
osobnostný rozvoj

Komunikácia, asertivita, stres manažment, prezentačné zručnosti
Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.04.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.04.2024, 26.04.2024 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.04.2024 - 24.04.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.04.2024 - 24.04.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
23.04.2024 + 10
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.04.2024 - 26.04.2024 + 9
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
23.04.2024 - 24.04.2024 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
24.04.2024, 26.04.2024 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
24.04.2024 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.04.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.04.2024 - 26.04.2024 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
25.04.2024 - 26.04.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.04.2024 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.04.2024 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.04.2024 - 30.04.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
29.04.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.04.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
30.04.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.05.2024 - 03.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.05.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.05.2024 - 07.05.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
10.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
13.05.2024 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
14.05.2024 - 17.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.05.2024 - 15.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
15.05.2024 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.05.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
15.05.2024 - 17.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.05.2024 - 17.05.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.05.2024 - 17.05.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.05.2024 - 17.05.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
17.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
20.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
20.05.2024, 31.05.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
20.05.2024 - 21.05.2024, 31.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
20.05.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
20.05.2024 - 21.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
21.05.2024 - 22.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
21.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 399,00 €
478,80 € s DPH
21.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.05.2024, 31.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
22.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.05.2024, 31.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
22.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
23.05.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.05.2024 - 24.05.2024, 31.05.2024 + 5
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
23.05.2024 - 24.05.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
24.05.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.05.2024, 31.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
27.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
29.05.2024 + 4
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 580,00 €
696,00 € s DPH
29.05.2024 - 31.05.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.05.2024 - 31.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
30.05.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
30.05.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.06.2024 + 6
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.05.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.06.2024 - 04.06.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.06.2024 - 04.06.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.06.2024 + 3
8 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 300,00 €
1 560,00 € s DPH
04.06.2024 - 07.06.2024, 10.06.2024 - 13.06.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.06.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.06.2024 - 06.06.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.06.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
14.06.2024 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.06.2024 - 07.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.06.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.06.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
10.06.2024 - 11.06.2024 + 3
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
10.06.2024 - 14.06.2024, 17.06.2024 - 21.06.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
10.06.2024 - 11.06.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.06.2024 - 13.06.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.06.2024 - 18.06.2024 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.06.2024 - 13.06.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
13.06.2024 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.06.2024 - 20.06.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
20.06.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.07.2024 + 1
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
08.07.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 580,00 €
696,00 € s DPH
08.07.2024 - 10.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
10.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
10.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.07.2024 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.07.2024 + 1
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.07.2024 - 19.07.2024, 22.07.2024 - 24.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.07.2024 - 18.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.07.2024, 22.07.2024 + 2
13 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 600,00 €
1 920,00 € s DPH
16.09.2024 - 19.09.2024, 14.10.2024 - 18.10.2024, 11.11.2024 - 14.11.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
16.09.2024 - 17.09.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
18.09.2024 - 19.09.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.09.2024
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
08.10.2024 - 11.10.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
14.10.2024 - 15.10.2024
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.10.2024 - 18.10.2024
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
4 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Brožúry