Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
Preškolenie interných audítorov ISO 9001 8 hodín 90,00 € 22.03.2018
LEADERSHIP III- Vnútorná motivácia a výzvy lídra 16 hodín 390,00 € 22.03.2018 - 23.03.2018 + 1
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I- Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov, vyjednávanie, riadenie obchodného tímu 16 hodín 350,00 € 28.03.2018 - 29.03.2018 + 1
Manažér kvality 32 hodín 560,00 € 28.03.2018 - 29.03.2018, 05.04.2018 - 06.04.2018 + 1
KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III- Zvládanie stresu, work life balance, umenie presadiť sa 8 hodín 220,00 € 04.04.2018 + 1
Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného správania 16 hodín 350,00 € 05.04.2018 - 06.04.2018 + 1
SPC II – Riešenie problémov SPC 16 hodín 290,00 € 12.04.2018 - 13.04.2018 + 1
Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi 16 hodín 290,00 € 12.04.2018 - 13.04.2018 + 1
PERSONALISTIKA II- Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie zamestnancov, teambuildingy 16 hodín 350,00 € 12.04.2018 - 13.04.2018 + 1
Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 24 hodín 350,00 € 18.04.2018 - 20.04.2018 + 1
Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016 16 hodín 320,00 € 18.04.2018 - 19.04.2018 + 1
MANAGEMENT III- Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné schopnosti a hodnotiaci rozhovor 16 hodín 350,00 € 19.04.2018 - 20.04.2018 + 1
Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D 8 hodín 180,00 € 20.04.2018 + 1
Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 16 hodín 140,00 € 24.04.2018, 27.04.2018 + 3
Riadenie podľa cieľov (MBO) a riadenie projektov 8 hodín 220,00 € 25.04.2018 + 1
Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015 a ISO 19011 16 hodín 140,00 € 25.04.2018, 27.04.2018 + 3
Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 16 hodín 140,00 € 22.03.2018 - 23.03.2018 + 4
LEADERSHIP IV- Prechod z dobrého ku skvelému 16 hodín 390,00 € 26.04.2018 - 27.04.2018 + 1
FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov 8 hodín 180,00 € 03.05.2018 + 1
PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II- Psychológia predaja, komunikácia pre obchodníkov, marketing, Key Account Management 16 hodín 350,00 € 03.05.2018 - 04.05.2018 + 1
Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska 8 hodín 180,00 € 04.05.2018 + 1
Recruiting - Headhunting - Assessment 16 hodín 350,00 € 10.05.2018 - 11.05.2018 + 1
Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných podnikoch 16 hodín 290,00 € 10.05.2018 - 11.05.2018
Revízia a prechod normy OHSAS 18001 na ISO 45001 8 hodín 90,00 € 15.05.2018
Asertivita na pracovisku 16 hodín 350,00 € 17.05.2018 - 18.05.2018 + 1
Príprava na Six Sigma 32 hodín 520,00 € 17.05.2018 - 18.05.2018, 24.05.2018 - 25.05.2018 + 1
Zákon o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ - GDPR 8 hodín 220,00 € 18.05.2018
TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi 16 hodín 350,00 € 24.05.2018 - 25.05.2018 + 1
Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) 8 hodín 180,00 € 30.05.2018 + 1
Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány & Projektový manažment 8 hodín 180,00 € 31.05.2018 + 1
Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP 8 hodín 180,00 € 01.06.2018 + 1
Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 8 hodín 90,00 € 27.06.2018
MSA – Analýza systému merania 16 hodín 290,00 € 12.07.2018 - 13.07.2018
Optimalizácia logistických procesov 16 hodín 290,00 € 06.09.2018 - 07.09.2018
Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a základné nástroje kvality 16 hodín 290,00 € 06.09.2018 - 07.09.2018
Energetický audit a legislatívne požiadavky na energetickú efektívnosť 8 hodín 220,00 € 07.09.2018
Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia 16 hodín 350,00 € 13.09.2018 - 14.09.2018
MANAGEMENT I- Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a manažment zmeny 16 hodín 350,00 € 13.09.2018 - 14.09.2018
TPM – Totálne produktívna údržba 16 hodín 290,00 € 10.05.2018 - 11.05.2018 + 1
Controlling 8 hodín 220,00 € 14.09.2018
LEADERSHIP I- Analýza osobnosti lídra 16 hodín 390,00 € 20.09.2018 - 21.09.2018
LEAN Management 24 hodín 440,00 € 16.05.2018 - 18.05.2018 + 1
KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I- Úspešná komunikácia, riešenie konfliktov, asertivita a emocionálna inteligencia 16 hodín 350,00 € 27.09.2018 - 28.09.2018
Projektové riadenie 74 hodín 740,00 € 01.10.2018 - 04.10.2018, 08.10.2018 - 11.10.2018
PERSONALISTIKA I- Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov 16 hodín 350,00 € 21.06.2018 - 22.06.2018 + 1
Vyjednávanie pre nákupcov 8 hodín 220,00 € 05.10.2018
Základy SPC – Štatistické metódy riadenia procesov 16 hodín 290,00 € 08.10.2018 - 09.10.2018
LEADERSHIP II- Vedenie a práca s tímom 16 hodín 390,00 € 18.10.2018 - 19.10.2018
KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II- Profesionálna komunikácia, prezentačné zručnosti, sebapoznanie a sebamotivácia 16 hodín 350,00 € 25.10.2018 - 26.10.2018
MANAGEMENT II- Time management, stress management, efektívne vedenie porád 16 hodín 350,00 € 29.10.2018 - 30.10.2018
Riadenie zásob a skladová logistika 8 hodín 180,00 € 02.11.2018
Problem solving 8 hodín 190,00 € 02.11.2018
Pocitový manažment 8 hodín 220,00 € 02.11.2018
OBCHODNÝ WORKSHOP- Praktická príprava na efektívne obchodovanie 16 hodín 350,00 € -
WORKSHOP MARKETING- Zvládnutie marketingovej kampane a tréning zručností 24 hodín 350,00 € -
Projektový nákup 8 hodín 220,00 € -
Manažment životného cyklu systémov 8 hodín 220,00 € -
Manažment dodávateľských reťazcov v organizácii 8 hodín 220,00 € -
Zabezpečenie kvality produktov a služieb na účely obrany 8 hodín 280,00 € -
Závažné priemyselné havárie 8 hodín 220,00 € -
Kľúčové aspekty ovplyvňujúce formuláciu technických požiadaviek na leteckú techniku 8 hodín 280,00 € -
Špecialista pre energetickú efektívnosť 24 hodín 640,00 € -
Manažér pre energetiku 48 hodín 900,00 € -
Projektové riadenie - KOMPAS+ 74 hodín 740,00 € -
SPC III – Projekt zavádzania štatistických metód v organizácií 16 hodín 350,00 € -
Tvorba dokumentácie systému environmentálneho manažérstva 8 hodín 180,00 € -
Mapovanie procesov a riadenie rizík 16 hodín 290,00 € -
Vytvorenie a udržiavanie efektívneho tréningového procesu 16 hodín 290,00 € -
Zvyšovanie kvalifikácie a zlepšovanie praktických zručností v oblasti auditovania záväzných požiadaviek OŽP, environmentálnych aspektov a rizík 8 hodín 180,00 € -
Interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2011 16 hodín 290,00 € -
Visual management a motivácia vizualizáciou 8 hodín 220,00 € -
Podnikový nákup 16 hodín 350,00 € -
Manažérske zručnosti pre teamleaderov 16 hodín 350,00 € -
5x Why – 5x Prečo 8 hodín 190,00 € -
Životnosť a spoľahlivosť produktov 16 hodín 290,00 € -
Požiadavky IATF 16949:2016 na SMK a uplatnenie špecifických požiadaviek zákazníka v IATF 16949:2016 16 hodín 290,00 € -
Efektívne auditovanie v zmysle IATF 16949 16 hodín 290,00 € -
Štatistická prebierka 16 hodín 290,00 € -
Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických rizík 8 hodín 180,00 € -
Príprava a plánovanie projektov 16 hodín 290,00 € -
Základy projektového riadenia 8 hodín 180,00 € -
Metrológia 8 hodín 180,00 € -
Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality 24 hodín 380,00 € -
Riadenie rizík 8 hodín 180,00 € -
Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 16 hodín 280,00 € -
Mentoring počas vykonávania interných auditov 16 hodín 290,00 € -
Základy systémov manažérstva kvality 8 hodín 180,00 € -
Opis a dokumentácia procesov organizácie 16 hodín 290,00 € -
Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie 16 hodín 290,00 € -
Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách 24 hodín 380,00 € -
Riadenie projektov 16 hodín 290,00 € -
Zostavenie a riadenie projektového tímu 8 hodín 180,00 € -
SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu 8 hodín 180,00 € -
TAG – systém na zachytenie drobných závad 8 hodín 180,00 € -
Výrobná logistika 16 hodín 290,00 € -
OPL - nástroj na zdieľanie informácií 8 hodín 180,00 € -
7 druhov strát zapríčinených plytvaním MUDA 8 hodín 180,00 € -
Kontrola kvality výrobkov 8 hodín 180,00 € -
Metódy neustáleho zlepšovania uplatňované v sériovej výrobe 8 hodín 180,00 € -
Odstraňovanie problémov nástrojmi Lean Six Sigma 8 hodín 180,00 € -
Lean Six Sigma krok po kroku 16 hodín 290,00 € -
Kvalita na sekretariáte 16 hodín 290,00 € -
Manažment rizík 16 hodín 290,00 € -
Interný audítor pre kvalitu v leteckom priemysle podľa normy AS/EN 9100:2009 16 hodín 350,00 € -
VDA 6.4 - Audit systému manažérstva kvality v oblasti výrobných prostriedkov 16 hodín 350,00 € -
Procesný audit podľa požiadaviek normy VDA 6.3 Modul A 16 hodín 350,00 € -
VDA 19.2 – Technická čistota pri montáži 16 hodín 290,00 € -
WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT- Praktická príprava na efektívne zvládnutie projektu 24 hodín 890,00 € -

Sledovanie kvality našich služieb

Spoločnosť CeMS, s.r.o. dlhodobo sleduje spokojnosť účastníkov, ktorí absolvovali naše školenia. Uvádzame výsledky spokojnosti zákazníkov na vzorke 501 účastníkov školení:

Kurz naplnil moje očakávania
Organizácia kurzu bola na vysokej úrovni
Obsah kurzu bol plne zrozumiteľný
Školitel používal príklady
Kurz by som odporúčil svojim známym

Brožúry