Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Školenia

Auditovanie, kvalita,
systémy manažérstva

Interní audítori, manažér kvality, riadenie rizík

Riadenie a zlepšovanie
procesov

FMEA, 8D, MSA, PPAP, APQP, 5S

Štatistické
metódy

Six sigma, SPC, štatistická prebierka

Základy všeobecného strojárstva

Základy strojárstva, časti strojov, technické kreslenie, čítania technickej dokumentácie, základy elektrotechniky

Projektový
manažment

Riadenie projektov, projektový tím, manažment rizík

Lean
manažment

5S, TOC, SMED, Poka Yoke, Pull System, Best Practice

Logistika

logistika a efektívne riadenie dodávateľského reťazca

Informačná
bezpečnosť

Informačná bezpečnosť a GDPR

Životné
prostredie

REACH manažment, environmentálna legislatíva, KBÚ

Špeciálne procesy CQI

Návody na hodnotenie špeciálnych procesov CQI

Školenie pre majstrov a teamleaderov

Kvalita pre majstrov a tréning zručností, Osobnostný rozvoj a profil majstra, Odborný posudok - hodnotenie spôsobilosti majstra

Zdravotníctvo

Interný audítor ISO 13485, Smernica 93/42/EHS Európskeho parlamentu a rady

Potravinárstvo

HACCP- systém zabezpečovania zdravotnej neškodnosti výrobkov, Interný audítor systému HACCP

Manažment

Delegovanie, time manažment, vedenie porád, vedenie tímov

Leadership

Vedenie a práca s tímom, motivovanie

Personalistika

Práca so zamestnancami, zlepšovanie procesov v HR, teambuildingy

Predajné
zručnosti

Predaj, vyjednávanie, marketing

Komunikácia a
osobnostný rozvoj

Komunikácia, asertivita, stres manažment, prezentačné zručnosti
Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.09.2023 + 3
2 dni
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.09.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.09.2023 + 2
1 deň
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
25.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.09.2023 - 26.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.09.2023 + 1
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
27.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
27.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
27.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.11.2023 - 03.11.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.11.2023 - 09.11.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.09.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.09.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.09.2023, 06.10.2023 + 1
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
02.10.2023 - 06.10.2023, 09.10.2023 - 13.10.2023 + 1
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 399,00 €
478,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 04.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
03.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
03.10.2023, 06.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 04.10.2023 + 1
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 06.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2023, 06.10.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
04.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
06.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.11.2023 - 14.11.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.10.2023
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
10.10.2023 - 13.10.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
10.10.2023 - 11.10.2023 + 2
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
11.10.2023 - 13.10.2023, 16.10.2023 - 18.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
11.10.2023 - 12.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.10.2023 - 13.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.10.2023, 16.10.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
13.10.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
13.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.10.2023 - 17.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.10.2023 - 18.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.10.2023 - 18.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.10.2023 - 19.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
18.10.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.10.2023 - 20.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
20.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.11.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.10.2023
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
24.10.2023 - 27.10.2023
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
30.10.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.10.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.11.2023 + 1
13 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 600,00 €
1 920,00 € s DPH
06.11.2023 - 10.11.2023, 13.11.2023 - 16.11.2023, 20.11.2023 - 23.11.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
06.11.2023 - 07.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.11.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
08.11.2023 - 09.11.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
09.11.2023 - 10.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
10.11.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
10.11.2023, 13.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
14.11.2023
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.11.2023 - 16.11.2023
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 440,00 €
528,00 € s DPH
15.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
20.11.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
20.11.2023 - 21.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.11.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
22.11.2023 - 23.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.11.2023
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 580,00 €
696,00 € s DPH
22.11.2023 - 24.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
27.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 420,00 €
504,00 € s DPH
29.11.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
01.12.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.12.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2023 - 06.12.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2023 - 06.12.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.12.2023
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.12.2023 - 13.12.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.03.2024
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
16 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
4 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
0 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
8 dní
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Sledovanie kvality našich služieb

Spoločnosť CeMS, s.r.o. dlhodobo sleduje spokojnosť účastníkov, ktorí absolvovali naše školenia. Uvádzame výsledky spokojnosti zákazníkov na vzorke 501 účastníkov školení:

Školiteľ ovládal odbornú problematiku
Školiteľ používal pri vysvetľovaní príklady z praxe
Školiteľ vedel uspokojivo odpovedať na otázky
Školiteľ vedel udržať moju pozornosť

Brožúry