Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Partneri CeMS

Implementácia systémov manažérstva
 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý nevykonáva implementáciu systémov manažérstva. Z tohto dôvodu CeMS, s.r.o. spolupracuje s konzultačnými spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na implementáciu nasledovných manažérskych systémov:

 

V prípade záujmu o implementáciu systému manažérstva Vám CeMS, s.r.o. vie odporučiť konzultačnú organizáciu presne podľa Vašich požiadaviek.

 

Procesy a inžinierstvo

Spoločnosť CeMS, s.r.o. okrem školení na procesné riadenie a štatistické metódy môže svojim zákazníkom zabezpečiť aj následnú implementáciu jednotlivých metód do praxe v spolupráci s konzultačnými organizáciami.

 

Zavedenie procesného modelu:

Konzultácie v oblasti priemyselného inžinierstva:

V prípade záujmu o konzultácie v oblasti procesného riadenia a priemyselného inžinierstva Vám CeMS, s.r.o. vie odporučiť konzultačnú organizáciu presne podľa Vašich požiadaviek.

 

Vývoj softvérov a industry 4.0

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je partnerom spoločnosti DORPS s.r.o. zameranej na softvérový vývoj v oblasti informačných technológií, využitie inovačných technológií v oblasti industry 4.0, poskytujúcim organizáciám:

Viac informácií o jednotlivých produktoch a službách nájdete na www.dorps.sk/

 

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce
 

Spoločnosť CeMS, s.r.o. je nezávislý certifikačný orgán, ktorý vykonáva certifikáciu systémov manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, ak nastanú nezhody v zákonných požiadavkách vieme odporučiť zákazníkom organizácie, ktoré zabezpečia odstránenie vzniknutých nezhôd.

 

Komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce zabezpečujeme v spolupráci s organizáciou GAJOS, s.r.o.

V spolupráci s ogranizáciou GAJOS, s.r.o. bol navrhnutý a vyvinutý informačný systém na správu a riadenie dokumentácie z oblasti BOZP, PO, životného prostredia, pracovnej zdravotnej služby, systémov manažérstva.

 

Viac informácií o informačnom systéme nájdete na: www.gmspider.sk

 

Náhradné plnenie

 

Vďaka nášmu partnerovi LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o. (L&P s.r.o.) Vám spoločne ponúkame služby ( certifikácia systémov manažérstva, odborné školenia, školenia soft skills, poradenstvo a špecializované audity)  v režime 100% náhradného plnenia. 

 

Bližšie informácie ako postupovať v prípade využitia našich služieb cez náhradné plnenie nájdete TU.