Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Predajné zručnosti

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 350,00 € 420,00 €
06.09.2018 - 07.09.2018
16 hodín 350,00 € 420,00 €
13.09.2018 - 14.09.2018
8 hodín 220,00 € 264,00 €
05.10.2018
16 hodín 350,00 € 420,00 €
28.06.2018 - 29.06.2018 + 1
16 hodín 350,00 € 420,00 €
08.11.2018 - 09.11.2018
16 hodín 350,00 € 420,00 €
29.11.2018 - 30.11.2018
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
24 hodín 350,00 € 420,00 €
-
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-