Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

 

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

 

S čím Vám pomôžeme:

 

Aplikácia Nahlas.to

Zabezpečíme systém/ aplikáciu na nahlasovanie nezákonného alebo neetického konania. Aplikácia je maximálne jednoduchá, intuitívna a hlavne bezpečná. Vďaka tejto aplikácií má oznamovateľ istotu, že jeho nahlásenie ostane anonymné a šifrované.  

Interná dokumentácia:

Pomôžeme vám s vypracovaním interných dokumentov a následne aj postupov pre ich úspešné a efektívne plnenie.

 

Zabezpečenie zodpovednej osoby:

Sprostredkujeme vám zodpovednú osobu, ktorá bude odborne posudzovať a riešiť prichádzajúce podnety za vás.

 

Vzdelávanie:

Formou interaktívneho školenia, zoznámime vás aj vašich zamestnancov so systémom i všetkými možnosťami jeho využitia. Taktiež zabezpečujeme základné školenia pre zamestnancov až po komplexné školenia v oblasti whistleblowingu pre zodpovedné osoby a školenia antikorupčných systémov. 

 

Certifikácia: 

Zabezpečujeme certifikáciu v oblasti systémov manažérstva boja proti korupcií podľa medzinárodnej normy ISO 37001 ako aj certifikáciu na systém manažérstva whistleblowingu podľa medzinárodnej normy ISO 37002. 

 

Kde nájdem podrobné informácie:

Viac informácií o systéme Nahlas.to nájdete na našej špecializovanej stránke: www.nahlas.to

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH