Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Revízie noriem

Medzinárodné normy radu ISO prechádzajú pravidelne revíziami, po ktorých je potrebné zrevidovať systémy manažérstva a upraviť ich podľa nových požiadaviek noriem. Ponúkame pomoc pri revíziach noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a IATF 16949.

Revízia normy ISO 9001:2015

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Prvá revízia súboru noriem bola v roku 1994 a bola zamierená na zlepšenie pochopenia textu noriem a sprehľadnenie uplatňovania požiadaviek na zavedenie účinného systému manažérstva kvality. V roku 2000 prešli normy radu 9000 veľkou revíziou. V danej revízií sa zmenila orientácia na procesný prístup, zjednodušili a zovšeobecneli sa požiadavky.

Mám záujem Bližšie informácie

Revízia normy ISO 45001:2018

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Účelom revízie normy OHSAS a vytvorenia nového štandardu ISO 45001 je pomôcť zamestnávateľom minimalizovať riziká a vytvoriť vhodné prostredie pre neustále zlepšovanie v rámci BOZP. Je preto dôležité, aby sa zamestnávatelia prioritne zaoberali prevenciou a pristupovali k BOZP proaktívne. Tento prístup je základným predpokladom správneho fungovania SM BOZP.

Mám záujem Bližšie informácie

Revízia normy ISO 14001:2015

Zjednocujúci model systému environmentálneho manažérstva bol sformulovaný technickými výbormi ISO/TC 207 medzinárodnej normalizačnej organizácie ISO (International Standard Organization) a zdokumentovaný prostredníctvom súboru noriem ISO 14 000.

Mám záujem Bližšie informácie

Revízia normy IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 s požiadavkami ISO 9001:2015 – je norma systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel, spolu so špecifickými požiadavkami zákazníka. Norma IATF 16949:2016 stanovuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality pre organizácie zabezpečujúce sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov pre automobilový priemysel.

Mám záujem Bližšie informácie