Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Online školenia

Využite našu ponuku online školení a vzdelávajte sa z bezpečia a pohodlia Vašeho domova alebo kancelárie aj počas prebiehajúcej karantény. Školenia prebiehajú formou videokonferencie za aktívnej účasti lektora. Nevyžaduje sa žiadna dodatočná inštalácia softwaru, jediné čo potrebujete je pripojenie na internet, internetový prehliadač a chuť vzdelávať sa. V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Momentálne je projekt pozastavený, bude opäť pokračovať začiatkom roka 2024. V prípade, ak chcete byť informovaní o zmenách prosím vyplňte formulár nižšie.

Vďaka národnému projektu "Nestrať prácu - vzdelávaj sa" si môžeš splniť svoj sen a naučiť sa nové zručnosti, ktoré využiješ v práci alebo podnikaní. Aký je postup a kto môže žiadať o národný projekt sa dozvieš nižšie. 

Pre koho je projekt určený?

 • Zamestnaných, SZČO, mamičky na MD, ale aj študentov
 • Ľudí, ktorí sa chcú lepšie uplatniť na trhu práce
 • Ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti


Postup pri podaní žiadosti na naše kurzy:

 1. Vyberte si kurz a termín, ktorým Vám vyhovuje.
 2. Oslovte nás - emailom, telefonicky alebo dozaníkom.
 3. Vystavíme Vám tlačivá “Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ” Časť 2. – ktorú vypĺňa poskytovateľ vzdelávania spolu s ďalšími podpornými dokumentami potrebnými pre úrad práce.
 4. Požiadavku a podklady vám zašleme poštou na adresu vášho bydliska.
 5. Následne si vyplňte žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ - Časť 1. spolu s ďalšou dokumentáciou požadovanou úradom práce t.j. relevantná pracovná ponuka, ktorú si nájdete na web-stránke, prípadne prísľub od budúceho potenciálneho zamestnávateľa. 
 6. Zaregistrujte sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie ZoZ.
 7. Požiadavku na kurz je potrebné predložiť na schválenie úradu práce minimálne 21 dní pred začiatkom kurzu.
 8. Úrad práce vás vyzve na podpis dohody po schválení príspevku na kurz.

Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie nájdete TU.

 

 

Najčastejšie otázky:

Som záujemca o zamestnanie – ZoZ. Ako môžem získať kurz zdarma?

 • V prvom kroku je potrebné vybrať si kurz, o ktorý máte záujem. Na základe Vami vybraného kurzu Vám vypíšeme a zašleme všetky potrebné doklady, ktoré je nutné predložiť na úrad práce.V druhom kroku je potrebné zaregistrovať sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) v meste svojho trvalého bydliska.

 

Bude mi vždy kurz preplatený?

 • Na kurz nie je právny nárok a nemusí byť automaticky každému schválený. V prípade, že vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku na kurz schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie. Bez uzatvorenia dohody s úradom práce nie je možné žiadať o preplatenie kurzu.

 

Koľko kurzov môžem absolvovať?

 • V súčasnosti je možné absolvovať iba jeden kurz v rámci projektu, od jedného poskytovateľa.

 

Je potrebné zaplatiť zálohu na kurz?

 • Nie. V prípade, že máte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce, nie je potrebné platiť žiadne zálohové platby.

 

Ak mi úrad práce kurz neschváli, musím platiť storno poplatok?

 • Nie. Nakoľko neplatíte zálohu, neplatíte ani storno poplatok.

 

Môžem kurz absolvovať v prípade, že mi úrad práce kurz nepreplatí?

 • Áno, aj v prípade, že vám kurz nebude preplatený úradom práce, je možné školenie absolvovať. V takom prípade dostávate od  nás 10% zľavu.

 
Čo je súčasťou žiadosti ZoZ, ktorú podávate na úrad práce?

 • Ako ZoZ v časti 1. žiadosti uvediete, aké vzdelávanie požadujete a zdôvodníte zrozumiteľne, konkrétne ako vám vzdelávanie bude prospešné:
  • Akým spôsobom vám absolvovanie vzdelávania pomože ako ZoZ uplatniť sa/udržať sa na trhu práce.
  • Ako sa lepšie prispôsobíte zmenám na trhu práce, ako vám vzdelávanie pomože udržať si pracovnú pozíciu.
  • Ako by vašu profesiu mohlo ohroziť neabsolovovanie vzdelávania.
  • Aké je vaše prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a vašou cielenou profesiou.
  • Aké je vaše prepojenie medzi vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciiou na trhu práce.
  • Aké sú vaše predpoklady na vykonávanie cielenej profesie.

 

 
POĎME SI EŠTE POVEDAŤ AKÉ KURZY SI MÔŽETE U NÁS NECHAŤ PREPLATIŤ
 

Najžiadanejšie kurzy: 

 

Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe

10 dňový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia, budovania, implementácie, udržiavania a zvyšovania efektívnosti procesov. 

Obsahová náplň kurzu:

 • Modul – FMEA - Analýza možných chýb a ich dôsledkov
 • Modul – GLOBAL 8D - Riešenie problémov a reklamácií
 • Modul – Problem solving - Riešenie problémov
 • Modul – APQP - Pokročilé plánovanie kvality produktu
 • Modul – PPAP - Proces schvaľovania výrobných dielov
 • Modul – Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov
 • Modul – MSA – Analýza systému merania
 • Modul – Metóda 5S (resp. 7S) - Japonský koncept zlepšovania pracoviska

Viac informácií o kurze.


Projektové riadenie

6 dňové školenie. Cieľom školenia je nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu a pripraviť absolventov školenia na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra. Účastníci sa podrobne oboznámia s tým ako definovať a plánovať projekt , zostaviť projektový tím, riadiť projektový cyklus, ako vytvoriť správu o projekte a ako riadiť riziká. Tiež sa oboznámia s metódami projektového riadenia a s projektovým riadením.

Viac informácií o kurze.


Manažér kvality

4 dňové školenie. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality, oboznámiť ich so základmi systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 a s pravidlami procesného prístupu, objasniť im základné štatistické nástroje riadenia procesov (SPC), analýzu systému merania (MSA) ako aj analýzu možných porúch a ich následkov (FMEA). Účastníci sa zároveň naučia správne používať základné nástroje kvality (QC Tools) ako aj najmodernejšie metodiky riešenia problémov či reklamácií (metodika Global 8D) a základy neustáleho zlepšovania procesov (Kaizen, Lean Management atď.).

Viac informácií o kurze.


Interný audítor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011 - systém integrovaného manažérstva

4 dňové školenie. Ciele kurzu je pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách, oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 a EN ISO 19011:2018, priblížiť techniku interných auditov v organizáciách, poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia.

Viac informácií o kurze.

 

Komplexné manažérske zručnosti

8 dňové školenie. Školenie poskytuje komplexný prehľad a návod na zlepšenie komunikačných, manažérskych a líderských zručností. Tento vzdalávací program bol vytvorený v spoluprácii s lektormi z praxe, navrhnutý s ohľadom na logickú nadväznosť jednotlivých modulov.

Viac informácií o kurze.

 

Kontaktujte nás:

Máte záujem o niektorý kurz z našej ponuky?

Kontaktujte nás na cems@cems.sk alebo +421 908 345 320 a my Vám poradíme, či je možné sa naň prihlásiť v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa". 

 

 


 

Priebeh školenia

 • Online forma
 • Trvanie: bežne 8:00 – 14:00 / deň
 • Ukončené testom
 • Úspešným absolvovaním získa absolvent certifikát o absolvovaní školenia


Výhody

 • Vhodné pre prihlasovanie menšieho počtu zamestnancov (cca do 3), resp. prihlasovanie jednotlivcov a fyzických osôb
 • Zvýhodnená cena
 • Bez nutnosti cestovania, pripojenie z pohodlia domova
 • Bez nutnosti vybavovania ubytovania
 • Stretnutie ľudí pôsobiacich v rôznych odvetviach a spoločnostiach
 • Učebné materiály v elektronickej podobe


Nevýhody

 • Zovšeobecnenie problematiky (účastníci z rôznych pracovných odvetví)
 • Absencia osobného kontaktu
Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2023, 08.12.2023 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
06.12.2023 + 9
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023 + 11
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
07.12.2023 + 9
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
08.12.2023 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.12.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.12.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
11.12.2023 - 12.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.12.2023 - 13.12.2023 + 5
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
12.12.2023 - 15.12.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.12.2023 - 13.12.2023 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
13.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.12.2023 - 15.12.2023 + 8
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.12.2023 - 15.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.12.2023 - 15.12.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.12.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.12.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.12.2023 - 19.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.12.2023 - 19.12.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.12.2023 - 19.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.12.2023 - 19.12.2023 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
12.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
12.01.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
15.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
15.01.2024 - 16.01.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.01.2024 - 16.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (08:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
15.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
16.01.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 399,00 €
478,80 € s DPH
16.01.2024, 26.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
17.01.2024 + 3
6 dní (8:00 - 14:00)
Online 779,00 €
934,80 € s DPH
17.01.2024 - 19.01.2024, 22.01.2024 - 24.01.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2024 - 18.01.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
17.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
17.01.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024, 26.01.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
18.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024 + 6
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
19.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.01.2024, 22.01.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
22.01.2024 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.01.2024 - 26.01.2024 + 8
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.01.2024 - 24.01.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.01.2024, 26.01.2024 + 8
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
23.01.2024 + 9
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.01.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 580,00 €
696,00 € s DPH
29.01.2024 - 31.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.01.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 300,00 €
360,00 € s DPH
30.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 300,00 €
360,00 € s DPH
31.01.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.02.2024 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.02.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.02.2024 + 2
8 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 300,00 €
1 560,00 € s DPH
06.02.2024 - 09.02.2024, 12.02.2024 - 15.02.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.02.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.02.2024 - 07.02.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.02.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.02.2024 - 08.02.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
12.02.2024 - 13.02.2024 + 7
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
12.02.2024 - 16.02.2024, 19.02.2024 - 23.02.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
14.02.2024 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
14.02.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.02.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
16.02.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.02.2024 - 20.02.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
20.02.2024 - 21.02.2024
13 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 600,00 €
1 920,00 € s DPH
20.02.2024 - 23.02.2024, 11.03.2024 - 15.03.2024, 23.04.2024 - 26.04.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
20.02.2024 - 21.02.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
21.02.2024 - 22.02.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.02.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
22.02.2024 - 23.02.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.02.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
01.03.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.03.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
05.03.2024 - 07.03.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.03.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
11.03.2024 - 12.03.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
13.03.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.03.2024 - 15.03.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
20.03.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.03.2024 + 1
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
02.04.2024 - 05.04.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
23.04.2024 - 24.04.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
25.04.2024 - 26.04.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
29.04.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 299,00 €
358,80 € s DPH
20.06.2024 + 1