Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Logistika

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
06.09.2018 - 07.09.2018
8 hodín 180,00 € 216,00 €
02.11.2018
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-