Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Logistika

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 290,00 € 348,00 €
18.02.2019 - 19.02.2019 + 1
8 hodín 180,00 € 216,00 €
20.02.2019 + 1
16 hodín 290,00 € 348,00 €
21.02.2019 - 22.02.2019 + 1