Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Projektový manažment

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
74 hodín 740,00 € 888,00 €
01.10.2018 - 03.10.2018, 08.10.2018 - 10.10.2018
8 hodín 180,00 € 216,00 €
24.10.2018
8 hodín 220,00 € 264,00 €
14.11.2018
8 hodín 220,00 € 264,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
24 hodín 890,00 € 1 068,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-