Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Produkty

Certifikácia manažérskych systémov

Vykonávame externé audity systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, environmentálnych  systémov manažérstva podľa ISO 14001, systémov manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001), energetických systémov manažérstva podľa ISO 50001 a systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001 a iné.

Mám záujem Bližšie informácie

Odborné tréningy a školenia

Naši lektori Vám odovzdajú praktické skúsenosti a rokmi osvedčené know-how. Posúvame Vašich ľudí na vyššiu úroveň z hľadiska odborných znalostí, zručností a osobnostného rozvoja. Pravidelným zvyšovaním kompetencií Vašich zamestnancov dokážete dosiahnuť excelentné výsledky.

Mám záujem Bližšie informácie

Revízie noriem

Medzinárodné normy radu ISO prechádzajú pravidelne revíziami, po ktorých je potrebné zrevidovať systémy manažérstva a upraviť ich podľa nových požiadaviek noriem. Ponúkame pomoc pri revíziach medzinárodných noriem ISO.

Mám záujem Bližšie informácie

Príprava a výkon špecifických auditov

Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje pomocou nestranných audítorov výkon špecifických auditov podľa Vami stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek. Pomocou auditov si dokážete spraviť reálny obraz o aktuálnom stave, čo je jedným z podstatných faktorov pri rozhodovaní. Zároveň pomocou skúsených poradcov zabezpečujeme prípravu na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd.

Mám záujem Bližšie informácie

Coaching

Profesionálny vzťah coacha a klienta za účelom dosiahnutia výsledkov. Coaching je proces, ktorý pomáha ľuďom a tímom podať čo najlepšie výkony. Celé to spočíva vo využívaní silných stránok ľudí a pomoci ľuďom prekonať osobné bariéry a limity, aby dosiahli svoje osobné maximum, a uľahčenie ich schopnosti efektívnejšie fungovať ako členovia tímu.

Mám záujem Bližšie informácie

Zvyšovanie výkonnosti

Vysoko kvalifikovaní odborníci Vám pomôžu s plánovaním, navrhovaním, implementovaním a riadením systémov výroby, distribúcie služieb a so zabezpečovaním ich spoľahlivosti a udržateľnosti. Optimalizujeme logistické procesy, počet pracovných miest, zlepšujeme kvalitu a dodávateľské schopnosti. Zároveň znižujeme náklady na produkt a časovú náročnosť procesov. 

Mám záujem Bližšie informácie

GDPR, TISAX, Bezpečnosť informácií a ochrana osobných údajov

Pomôžeme Vám plniť legislatívne požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov. Vytvoríme a implementujeme štandardy informačnej bezpečnosti na mieru pre Vašu spoločnosť. 

Mám záujem Bližšie informácie

Antikorupčné systémy

Korupcia je na Slovensku vážnym problémom, preto je výhodné nastaviť vo vašej spoločnosti funkčný protikorupčný systém, čím prispejete k ochrane dobrého mena vašej spoločnosti a vyhnete sa zmluvným pokutám. Zavedený protikorupčný systém chráni spoločnosť pred korupciou, pomáha ju identifikovať a dokázať v počiatočnom štádiu.

Mám záujem Bližšie informácie

Harmonizované normy radu EN 1090

STN EN 1090 sú harmonizované normy záväzné pre výrobcov nosných oceľových konštrukcií, dovozcov, ktorí uvádzajú stavebné výrobky na trh a distributérov pri sprístupňovaní stavebného výrobku. 

Mám záujem Bližšie informácie