Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Lean manažment

Účastníci sa naučia myslieť  v terminológii LEAN a osvoja si techniky na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi, je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. V priebehu kurzu budú praktické ukážky základných metód používaných v oblasti LEAN Managemetu.

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska 8 hodín 180,00 € 04.05.2018 + 1
LEAN Management 24 hodín 440,00 € 16.05.2018 - 18.05.2018 + 1
SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu 8 hodín 180,00 € -
Lean Six Sigma krok po kroku 16 hodín 290,00 € -
Odstraňovanie problémov nástrojmi Lean Six Sigma 8 hodín 180,00 € -