Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Lean manažment

Účastníci sa naučia myslieť  v terminológii LEAN a osvoja si techniky na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi, je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. V priebehu kurzu budú praktické ukážky základných metód používaných v oblasti LEAN Managemetu.

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
24 hodín 440,00 € 528,00 €
26.09.2018 - 28.09.2018
8 hodín 180,00 € 216,00 €
30.11.2018
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-