Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Overenie platnosti certifikátu

Na zistenie platnosti certifikátu systému manažérstva prosím vyplnte IČO spoločnosti, o ktorú sa zaujímate: