Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Školenie pre majstrov a teamleaderov

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
8 hodín 180,00 € 216,00 €
10.04.2019 + 1
16 hodín 290,00 € 348,00 €
11.04.2019 - 12.04.2019 + 1