Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Zdravotníctvo

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
32 hodín 490,00 € 588,00 €
09.12.2019 - 12.12.2019 + 1
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-