Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Manažér kvality pre zdravotníctvo a sociálne služby

Ciele kurzu

Pripraviť absolventov kurzu na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality a prácu so systémom manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach. Účastníci sa oboznámia s pravidlami systémového a procesného prístupu v oblasti systému manažérstva kvality. Získajú znalosti z predmetných noriem (ISO 9001). Naučia sa identifikovať a definovať procesy v organizácií. Získajú vedomosti pre plánovanie a riadenie implementácie systému manažérstva kvality, osvoja si metódy pre hodnotenie kvality v sociálnych a zdravotníckych službách. Účastník získa vedomosti o vybraných analytických a rozhodovacích metódach (Paretova analýza, 5W, Ishikawov diagram, PDCA cyklus, trendová analýza, vizualizácia, 5S), pochopí metrologický konfirmačný systém a metrologický poriadok.

Úspešným absolvovaním záverečného testu účastník získa certifikát, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý ho oprávňuje vykonávať funkciu manažéra kvality.

Obsahová náplň kurzu

  • Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
  • Procesné riadenie a riadenie rizík
  • Manažérske nástroje pre zlepšovanie
  • Metrológia

Harmonogram

Program Začiatok Koniec
Registrácia 8:45 9:00
Program 9:00 12:00
Obed 12:00 13:00
Program 13:00 16:00
Ukončenie 16:00 -
Otázka ku školeniu

Otvorené školenia

Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os.
25.02.2020 - 28.02.2020 4 dni Hotel Empire****, J. Hajdóczyho 11, 917 01 Trnava
490,00 €
/ osoba
588,00 €
/ osoba
Prihlásiť

Firemné školenia

Tento kurz zabezpečujeme aj ako vnútropodnikové školenie. V prípade záujmu o firemné školenie nás informujte pomocou formulára alebo telefonicky +421 908 345 320

Dĺžka trvania

32 hod.

Cena

490,00 € bez DPH / osoba
588,00 € s DPH / osoba

Lektori

Poradíme Vám?

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez DPH / os. Cena s DPH / os. Otvorený termín
16 hodín 140,00 € 168,00 €
06.02.2020 - 07.02.2020 + 5
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
32 hodín 490,00 € 588,00 €
27.04.2020 - 30.04.2020 + 2
16 hodín 180,00 € 216,00 €
31.01.2020, 07.02.2020 + 3
16 hodín 140,00 € 168,00 €
05.02.2020, 07.02.2020 + 6
16 hodín 240,00 € 288,00 €
03.02.2020, 07.02.2020 + 5
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
24 hodín 380,00 € 456,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
24 hodín 380,00 € 456,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
30.04.2020 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
74 hodín 740,00 € 888,00 €
15.04.2020 - 17.04.2020, 20.04.2020 - 22.04.2020 + 2
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 250,00 € 300,00 €
16.04.2020 - 17.04.2020 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 90,00 € 108,00 €
06.02.2020 + 5
8 hodín 90,00 € 108,00 €
05.02.2020 + 5
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
16 hodín 350,00 € 420,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
26.02.2020 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
24.02.2020 - 25.02.2020 + 2
8 hodín 280,00 € 336,00 €
-
48 hodín 900,00 € 1 080,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
03.02.2020 + 5
16 hodín 140,00 € 168,00 €
04.02.2020, 07.02.2020 + 5
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
32 hodín 280,00 € 336,00 €
04.02.2020 - 07.02.2020 + 5
8 hodín 90,00 € 108,00 €
04.02.2020 + 5
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-
8 hodín 120,00 € 144,00 €
07.02.2020 + 5
16 hodín 290,00 € 348,00 €
13.02.2020 - 14.02.2020 + 2
16 hodín 290,00 € 348,00 €
-
8 hodín 180,00 € 216,00 €
-

 

V cene otvoreného školenia je zahrnuté:

Parkovanie, školiace materiály, pero, ľahké občerstvenie (voda, káva, čaj), obed.  Bližšie informácie o školení nájdete vo všeobecných obchodných podmienkach alebo nás kontaktujte telefonicky +421 908 345 320.