Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Interný audítor

Jeho hlavnou úlohou je vykonávať interný audit v rámci organizácie. Interný audit je proces, keď audítor hodnotí a skúma rôzne časti organizácie, vrátane procesov, systémov riadenia, finančných postupov, kvality, bezpečnosti a ďalších oblastí, aby zistil, či organizácia dodržiava príslušné štandardy, predpisy a postupy. Svoju pozornosť obracia na hodnotenie a zlepšovanie efektívnosti systému riadenia rizík, správu a úroveň riadenia organizácie. Posudzuje existenciu a primeranosť kontrolných mechanizmov.

Hlavné zodpovednosti:

Nevyhnutné zručnosti / Požiadavky a zručnosti

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 399,00 €
478,80 € s DPH
04.12.2023, 08.12.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
04.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
04.12.2023, 08.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
04.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
05.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.12.2023 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.12.2023, 08.12.2023 + 10
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2023 - 08.12.2023 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2023, 08.12.2023 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
06.12.2023 + 9
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
07.12.2023 + 9
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023 + 11
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2023, 08.12.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
08.12.2023 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2023, 08.12.2023 + 4
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
12.12.2023 - 15.12.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
14.12.2023 - 15.12.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.01.2024, 26.01.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.01.2024 - 16.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
15.01.2024 - 16.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
17.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
18.01.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024, 26.01.2024 + 5
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024 + 6
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
02.04.2024 - 05.04.2024
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás