Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Požiadavky normy / Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 37001

Najbližší termín: 25.07.2024
Miesto konania: Online
Dĺžka: 1 deň (8:00 - 14:00)
Cena: 159,00 € bez DPH / osoba

Ciele kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základný prehľad o problematike systému manažérstva proti korupcii, o požiadavkách normy ISO 37001:2016 a celkových rámcoch problematiky boja proti korupcii. Účastník bude mať po absolvovaní školenia základné znalosti o Systéme manažérstva boja proti korupcii podľa ISO 37001:2016 a jeho požiadavkách. Účastník bude schopný identifikovať súčasný stav organizácie a implementovať požiadavky do interného systému riadenia.

Obsahová náplň kurzu

 • Čo je korupcia?
 • Legislatívny rámec
  • Medzinárodné dohovory
  • Legislatíva v Slovenskej republike
 • Systémové riešenie manažérstva proti korupcii – ISO 37001:2016
  • Vedenie a záväzok: Vedenie organizácie musí preukázať záväzok bojovať proti úplatkárstvu a musí vytvoriť a udržiavať protiúplatkovú kultúru v celej organizácii.
  • Analýza rizík: Organizácia musí identifikovať riziká spojené s úplatkárstvom v súvislosti so svojimi aktivitami a s reťazcom svojich dodávateľov a zákazníkov.
  • Implementácia protiúplatkových opatrení: Organizácia musí implementovať opatrenia na riadenie identifikovaných rizík a zabezpečiť, že súčasťou jej riadenia sú aj riziká spojené s úplatkárstvom.
  • Finančné kontroly: Organizácia musí zaviesť finančné kontroly, ktoré pomôžu zabezpečiť, že jej finančné prostriedky nie sú používané na úplatky.
  • Interné audity: Organizácia musí uskutočňovať interné audity na overenie, či sa jej protiúplatkové opatrenia účinne implementujú a fungujú.
  • Hodnotenie dodávateľov: Organizácia musí hodnotiť svojich dodávateľov na základe ich protiúplatkových opatrení a zabezpečiť, že dodávatelia dodržiavajú rovnaké normy ako organizácia.
  • Záväzky od tretích strán: Organizácia musí požadovať od svojich dodávateľov a partnerov v reťazci zaviazanie sa k záväzkom proti úplatkárstvu.
  • Vyšetrovanie: Organizácia musí mať postupy pre vyšetrovanie podozrení z úplatkárstva a riešenie takýchto prípadov.
  • Udržiavanie a zlepšovanie: Organizácia musí neustále monitorovať a zlepšovať svoje protiúplatkové opatrenia a zabezpečiť, že jej protiúplatkový systém je aktuálny a účinný.
 • BONUS – Business Ethics

Určené pre

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Online školenie
25.07.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Online školenie
19.09.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
Online školenie
21.11.2024
1 deň 8:00 - 14:00
Online
159,00 €
190,80 € s DPH
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Ako môžete získať ISO normu?

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie. Akí sú najznámejší oznamovatelia a čo pomohli odhaliť?

Zobraziť viac

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac

Aké výhody prináša whistleblowing?

V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Zobraziť viac

Ako zastaviť korupciu?

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac

Čo je integrovaný systém manažérstva?

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac

Nové elearningové kurzy

Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií.

Zobraziť viac

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? A na čo si dať pozor pri zákone o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti?

Zobraziť viac