Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

Aké výhody prináša zavedenie vnútorného systému preverovania oznámení a whistleblowing pre Vašu spoločnosť?


V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Whistleblowing poskytuje dôležitú službu rovnako organizácii ako aj širšej spoločnosti. Whistleblowing predstavuje dôverný spôsob podávania oznámení o protispoločenskej činnosti.

 

Poďme si predstaviť jednotlivé výhody whistleblowingu:

  1. Boj proti podvodom – je dôležité podporovať ľudí, aby hovorili o korupcii a nekalej činnosti. Má to odstrašujúci efekt, aby ľudia nepáchali nelegálnu činnosť, čo prispieva k znižovaniu rizika podvodu.
  2. Vyhnúť sa poškodeniu dobrého mena spoločnosti – pokiaľ sa problém nahlási interne, umožňuje to spoločnosti riešiť záležitosti interne a diskrétne. Anonymný systém nahlasovania oznámení pomáha tomu, kto sa necíti bezpečne, aby mohol podať oznámenie. Pokiaľ by neexistoval interný systém nahlasovania a preverovania oznámení mohli by sa interné informácie dostať na verejnosť, čo by mohlo potenciálne ohroziť dobré meno spoločnosti.
  3. Prevencia vystupňovania záležitosti – whistleblowing umožňuje organizácii riešiť problémy včas. Pokiaľ sa informácie dostanú k určenému tímu ľudí/zodpovednej osobe, spoločnosť môže na vzniknuté problémy reagovať promptne a predchádzať závažnejšiemu poškodeniu.
  4. Minimalizovanie strát – pokiaľ spoločnosť vie o nelegálnych aktivitách, na základe oznámenia zamestnanca, umožňuje jej to rýchlo reagovať na vzniknutý problém a zabrániť tomu, aby sa situácia v budúcnosti opakovala. Spoločnosť sa tak vyhne bolestivým stratám, ktoré poškodzujú zamestnancov, klientov, ale aj dodávateľov.
  5. Zvyšovanie povedomia – bez odvahy whistleblowerov by sme si možno neuvedomovali, že sa v spoločnosti dejú nelegálne a neetické záležitosti.
  6. Vytváranie otvorenej kultúry – spoločnosť, ktorá ukazuje, že aktívne podporuje zamestnancov, aby nahlásili obavy a podporuje ich v tom, získa väčšiu dôveru. Otvorená a čestná kultúra zvyčajne vytvára lepšie pracovné vzťahy, čím prispieva k vyššej produktivite. Taktiež je pravdepodobnejšie, že lojálni zamestnanci ohlásia problém interne, než by informácie zverejnili externe.

Má Vaša spoločnosť zavedený vnútorný systém preverovania oznámení? Je Váš systém funkčný? Môžu zamestnanci dôverne podávať oznámenia?

 

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac

Newsletter