Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Aké výhody prináša whistleblowing?

KATEGÓRIA

Aké výhody prináša zavedenie vnútorného systému preverovania oznámení a whistleblowing pre Vašu spoločnosť?


V prvom rade treba pripomenúť zákonu povinnosť na základe zákona č. 54/2019 Z.z., kedy zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v súvislosti s preverovaním oznámení.

Whistleblowing poskytuje dôležitú službu rovnako organizácii ako aj širšej spoločnosti. Whistleblowing predstavuje dôverný spôsob podávania oznámení o protispoločenskej činnosti.

 

Poďme si predstaviť jednotlivé výhody whistleblowingu:

  1. Boj proti podvodom – je dôležité podporovať ľudí, aby hovorili o korupcii a nekalej činnosti. Má to odstrašujúci efekt, aby ľudia nepáchali nelegálnu činnosť, čo prispieva k znižovaniu rizika podvodu.
  2. Vyhnúť sa poškodeniu dobrého mena spoločnosti – pokiaľ sa problém nahlási interne, umožňuje to spoločnosti riešiť záležitosti interne a diskrétne. Anonymný systém nahlasovania oznámení pomáha tomu, kto sa necíti bezpečne, aby mohol podať oznámenie. Pokiaľ by neexistoval interný systém nahlasovania a preverovania oznámení mohli by sa interné informácie dostať na verejnosť, čo by mohlo potenciálne ohroziť dobré meno spoločnosti.
  3. Prevencia vystupňovania záležitosti – whistleblowing umožňuje organizácii riešiť problémy včas. Pokiaľ sa informácie dostanú k určenému tímu ľudí/zodpovednej osobe, spoločnosť môže na vzniknuté problémy reagovať promptne a predchádzať závažnejšiemu poškodeniu.
  4. Minimalizovanie strát – pokiaľ spoločnosť vie o nelegálnych aktivitách, na základe oznámenia zamestnanca, umožňuje jej to rýchlo reagovať na vzniknutý problém a zabrániť tomu, aby sa situácia v budúcnosti opakovala. Spoločnosť sa tak vyhne bolestivým stratám, ktoré poškodzujú zamestnancov, klientov, ale aj dodávateľov.
  5. Zvyšovanie povedomia – bez odvahy whistleblowerov by sme si možno neuvedomovali, že sa v spoločnosti dejú nelegálne a neetické záležitosti.
  6. Vytváranie otvorenej kultúry – spoločnosť, ktorá ukazuje, že aktívne podporuje zamestnancov, aby nahlásili obavy a podporuje ich v tom, získa väčšiu dôveru. Otvorená a čestná kultúra zvyčajne vytvára lepšie pracovné vzťahy, čím prispieva k vyššej produktivite. Taktiež je pravdepodobnejšie, že lojálni zamestnanci ohlásia problém interne, než by informácie zverejnili externe.

Má Vaša spoločnosť zavedený vnútorný systém preverovania oznámení? Je Váš systém funkčný? Môžu zamestnanci dôverne podávať oznámenia?

 

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter