Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Štatistické metódy

Názov školenia Trvanie školenia Cena bez dph / os. Otvorený termín
SPC II – Riešenie problémov SPC 16 hodín 290,00 € 12.04.2018 - 13.04.2018 + 1
Príprava na Six Sigma 32 hodín 520,00 € 17.05.2018 - 18.05.2018, 24.05.2018 - 25.05.2018 + 1
Základy SPC – Štatistické metódy riadenia procesov 16 hodín 290,00 € 08.10.2018 - 09.10.2018
SPC III – Projekt zavádzania štatistických metód v organizácií 16 hodín 350,00 € -
Metódy neustáleho zlepšovania uplatňované v sériovej výrobe 8 hodín 180,00 € -
Štatistická prebierka 16 hodín 290,00 € -
Lean Six Sigma krok po kroku 16 hodín 290,00 € -
Odstraňovanie problémov nástrojmi Lean Six Sigma 8 hodín 180,00 € -