Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva. Je takmer isté, že ste sa počas zozbierania informácií narazili na pojem integrovaný systém manažérstva. Ak ešte nie, po prečítaní tohto článku získate lepší obraz o samotnej certifikácií a integrovaných systémoch manažérstva.

Integrovaný systém manažérstva (ISM) odkazuje na výsledok procesu implementácie požiadaviek z viacerých štandardov ISO do komplexnej podoby charakterizácie procesov v rámci organizácie na zjednodušenie celkového rámca výstupov z jednotlivých zavádzaní vybraných ISO štandardov. Je to možné vďaka tomu, že niektoré ISO štandardy obsahujú požiadavky, ktoré majú prekrývajúci sa charakter a preto ich možno spoločne integrovať počas vývoja systému manažmentu organizácie.

Napríklad organizácia, ktorá je už certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, môže pristúpiť k implementácií integrovaného systému manažérstva tak, aby spĺňal aj požiadavky normy ISO 45001:2018 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nakoľko sa tieto dve normy opierajú o normu ISO 9001:2015 a niektoré časti/požiadavky sú totožné s už zavedeným štandardom. 

 

Prečo zvážiť možnosť implementovať integrovaný systém manažérstva?

Okrem čerpania výhod z toho, čo môže ponúknuť každý ISO štandard samostatne, vám ISM umožňuje mať konzistentnejší a efektívnejší systém s kombinovanými nástrojmi a procesmi, ktoré sa budú ľahšie spravovať. Implementácia jednotlivých systémov v rôznych časoch sa môže zdať ako „lacnejšia“ alebo menej komplikovaná, avšak práca s jednotlivými systémami samostatne často vedie k problémom s komunikáciou, k neefektívnosti času a nákladov v dôsledku duplicitnej práce a informačnému šumu naprieč rôznymi oddeleniami a môže dokonca ovplyvniť morálku zamestnancov s nedostatkom zosúladených cieľov a dlhšiemu trvaniu.

Pri implementácií IMS môže organizácia spolupracovať na zjednotených cieľoch, šetriť čas a peniaze a zvyšovať efektivitu odstránením nepríjemností spojených s rôznymi procesmi pre každú stať riešenú v danom systéme manažérstva.
Napríklad pomocou integrovaného prístupu môžete mať jeden jediný proces riadenia rizík na pokrytie aspektov súvisiacich so všetkými štandardami, namiesto vývoja jednotlivých procesov pre každý štandard, ktoré môžu mať rovnaký (alebo veľmi podobný) prístup k rôznym témam. Rovnaké výhody integrácie možno uplatniť v rámci procesov vzdelávania, interného auditu, preskúmania manažmentom, či kontroly a neustáleho zlepšovania.

 

Môžeme spomenúť aj ďalšie výhody:

  • Znížený čas strávený vo fáze vývoja, pretože požiadavky viacerých noriem sú zakomponované do jedného systému manažérstva a nie do samostatných systémov.
  • Zavedenie robustných procesov, ktoré presnejšie definujú funkčnosť Vašej organizácie, zjednodušujú samotnú funkčnosť procesov. 
  • Efektívnejšie rozhodovanie pri zmenách v systémoch manažérstva.
  • Väčšia konzistentnosť v rámci organizácie s menej komplikovaným systémom, ktorý je lepšie zrozumiteľný pre všetkých v organizácii, čo uľahčuje lepšie zameranie na dosiahnutie cieľov.
  • Znížené náklady na údržbu, konsolidáciu auditov, ako aj optimalizáciu procesov a zdrojov.
  • Znížené náklady na certifikáciu v porovnaní s certifikáciou jednotlivých systémov, pretože certifikačné audity možno vykonávať aj integrovaným prístupom, čo vedie k skráteniu trvania auditu a zníženiu poplatkov.
  • Zlepšený celkový výkon organizácie prostredníctvom lepšie nastaveného procesu trvalého zlepšovania.

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.03.2023, 31.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.03.2023, 31.03.2023 + 4
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
28.03.2023 - 31.03.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
29.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.03.2023, 31.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.03.2023 - 31.03.2023 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.05.2023, 02.06.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
23.05.2023 + 3
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.05.2023, 02.06.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.05.2023, 02.06.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
24.05.2023, 02.06.2023 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.05.2023 - 26.05.2023, 02.06.2023 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac
Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

Očakávaná revízia normy ISO 9001 v roku 2023 NEBUDE! Nové vydanie je plánované až na rok 2030! Čo to znamená a aká je história tejto normy?

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac
Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac

Newsletter