Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva. Je takmer isté, že ste sa počas zozbierania informácií narazili na pojem integrovaný systém manažérstva. Ak ešte nie, po prečítaní tohto článku získate lepší obraz o samotnej certifikácií a integrovaných systémoch manažérstva.

Integrovaný systém manažérstva (ISM) odkazuje na výsledok procesu implementácie požiadaviek z viacerých štandardov ISO do komplexnej podoby charakterizácie procesov v rámci organizácie na zjednodušenie celkového rámca výstupov z jednotlivých zavádzaní vybraných ISO štandardov. Je to možné vďaka tomu, že niektoré ISO štandardy obsahujú požiadavky, ktoré majú prekrývajúci sa charakter a preto ich možno spoločne integrovať počas vývoja systému manažmentu organizácie.

Napríklad organizácia, ktorá je už certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, môže pristúpiť k implementácií integrovaného systému manažérstva tak, aby spĺňal aj požiadavky normy ISO 45001:2018 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nakoľko sa tieto dve normy opierajú o normu ISO 9001:2015 a niektoré časti/požiadavky sú totožné s už zavedeným štandardom. 

 

Prečo zvážiť možnosť implementovať integrovaný systém manažérstva?

Okrem čerpania výhod z toho, čo môže ponúknuť každý ISO štandard samostatne, vám ISM umožňuje mať konzistentnejší a efektívnejší systém s kombinovanými nástrojmi a procesmi, ktoré sa budú ľahšie spravovať. Implementácia jednotlivých systémov v rôznych časoch sa môže zdať ako „lacnejšia“ alebo menej komplikovaná, avšak práca s jednotlivými systémami samostatne často vedie k problémom s komunikáciou, k neefektívnosti času a nákladov v dôsledku duplicitnej práce a informačnému šumu naprieč rôznymi oddeleniami a môže dokonca ovplyvniť morálku zamestnancov s nedostatkom zosúladených cieľov a dlhšiemu trvaniu.

Pri implementácií IMS môže organizácia spolupracovať na zjednotených cieľoch, šetriť čas a peniaze a zvyšovať efektivitu odstránením nepríjemností spojených s rôznymi procesmi pre každú stať riešenú v danom systéme manažérstva.
Napríklad pomocou integrovaného prístupu môžete mať jeden jediný proces riadenia rizík na pokrytie aspektov súvisiacich so všetkými štandardami, namiesto vývoja jednotlivých procesov pre každý štandard, ktoré môžu mať rovnaký (alebo veľmi podobný) prístup k rôznym témam. Rovnaké výhody integrácie možno uplatniť v rámci procesov vzdelávania, interného auditu, preskúmania manažmentom, či kontroly a neustáleho zlepšovania.

 

Môžeme spomenúť aj ďalšie výhody:

  • Znížený čas strávený vo fáze vývoja, pretože požiadavky viacerých noriem sú zakomponované do jedného systému manažérstva a nie do samostatných systémov.
  • Zavedenie robustných procesov, ktoré presnejšie definujú funkčnosť Vašej organizácie, zjednodušujú samotnú funkčnosť procesov. 
  • Efektívnejšie rozhodovanie pri zmenách v systémoch manažérstva.
  • Väčšia konzistentnosť v rámci organizácie s menej komplikovaným systémom, ktorý je lepšie zrozumiteľný pre všetkých v organizácii, čo uľahčuje lepšie zameranie na dosiahnutie cieľov.
  • Znížené náklady na údržbu, konsolidáciu auditov, ako aj optimalizáciu procesov a zdrojov.
  • Znížené náklady na certifikáciu v porovnaní s certifikáciou jednotlivých systémov, pretože certifikačné audity možno vykonávať aj integrovaným prístupom, čo vedie k skráteniu trvania auditu a zníženiu poplatkov.
  • Zlepšený celkový výkon organizácie prostredníctvom lepšie nastaveného procesu trvalého zlepšovania.

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 1
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.09.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.09.2023
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
03.10.2023, 06.10.2023 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.10.2023 - 06.10.2023 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.10.2023, 06.10.2023 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
04.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter