Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva. Je takmer isté, že ste sa počas zozbierania informácií narazili na pojem integrovaný systém manažérstva. Ak ešte nie, po prečítaní tohto článku získate lepší obraz o samotnej certifikácií a integrovaných systémoch manažérstva.

Integrovaný systém manažérstva (ISM) odkazuje na výsledok procesu implementácie požiadaviek z viacerých štandardov ISO do komplexnej podoby charakterizácie procesov v rámci organizácie na zjednodušenie celkového rámca výstupov z jednotlivých zavádzaní vybraných ISO štandardov. Je to možné vďaka tomu, že niektoré ISO štandardy obsahujú požiadavky, ktoré majú prekrývajúci sa charakter a preto ich možno spoločne integrovať počas vývoja systému manažmentu organizácie.

Napríklad organizácia, ktorá je už certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, môže pristúpiť k implementácií integrovaného systému manažérstva tak, aby spĺňal aj požiadavky normy ISO 45001:2018 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nakoľko sa tieto dve normy opierajú o normu ISO 9001:2015 a niektoré časti/požiadavky sú totožné s už zavedeným štandardom. 

 

Prečo zvážiť možnosť implementovať integrovaný systém manažérstva?

Okrem čerpania výhod z toho, čo môže ponúknuť každý ISO štandard samostatne, vám ISM umožňuje mať konzistentnejší a efektívnejší systém s kombinovanými nástrojmi a procesmi, ktoré sa budú ľahšie spravovať. Implementácia jednotlivých systémov v rôznych časoch sa môže zdať ako „lacnejšia“ alebo menej komplikovaná, avšak práca s jednotlivými systémami samostatne často vedie k problémom s komunikáciou, k neefektívnosti času a nákladov v dôsledku duplicitnej práce a informačnému šumu naprieč rôznymi oddeleniami a môže dokonca ovplyvniť morálku zamestnancov s nedostatkom zosúladených cieľov a dlhšiemu trvaniu.

Pri implementácií IMS môže organizácia spolupracovať na zjednotených cieľoch, šetriť čas a peniaze a zvyšovať efektivitu odstránením nepríjemností spojených s rôznymi procesmi pre každú stať riešenú v danom systéme manažérstva.
Napríklad pomocou integrovaného prístupu môžete mať jeden jediný proces riadenia rizík na pokrytie aspektov súvisiacich so všetkými štandardami, namiesto vývoja jednotlivých procesov pre každý štandard, ktoré môžu mať rovnaký (alebo veľmi podobný) prístup k rôznym témam. Rovnaké výhody integrácie možno uplatniť v rámci procesov vzdelávania, interného auditu, preskúmania manažmentom, či kontroly a neustáleho zlepšovania.

 

Môžeme spomenúť aj ďalšie výhody:

  • Znížený čas strávený vo fáze vývoja, pretože požiadavky viacerých noriem sú zakomponované do jedného systému manažérstva a nie do samostatných systémov.
  • Zavedenie robustných procesov, ktoré presnejšie definujú funkčnosť Vašej organizácie, zjednodušujú samotnú funkčnosť procesov. 
  • Efektívnejšie rozhodovanie pri zmenách v systémoch manažérstva.
  • Väčšia konzistentnosť v rámci organizácie s menej komplikovaným systémom, ktorý je lepšie zrozumiteľný pre všetkých v organizácii, čo uľahčuje lepšie zameranie na dosiahnutie cieľov.
  • Znížené náklady na údržbu, konsolidáciu auditov, ako aj optimalizáciu procesov a zdrojov.
  • Znížené náklady na certifikáciu v porovnaní s certifikáciou jednotlivých systémov, pretože certifikačné audity možno vykonávať aj integrovaným prístupom, čo vedie k skráteniu trvania auditu a zníženiu poplatkov.
  • Zlepšený celkový výkon organizácie prostredníctvom lepšie nastaveného procesu trvalého zlepšovania.

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.05.2024 - 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.05.2024 - 31.05.2024 + 8
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.05.2024 + 8
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.06.2024, 28.06.2024 + 7
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.06.2024 - 28.06.2024 + 7
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.06.2024, 28.06.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
26.06.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
11.07.2024 + 1
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.07.2024 - 23.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
24.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
25.07.2024 - 26.07.2024, 02.08.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac

Newsletter