Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva. Je takmer isté, že ste sa počas zozbierania informácií narazili na pojem integrovaný systém manažérstva. Ak ešte nie, po prečítaní tohto článku získate lepší obraz o samotnej certifikácií a integrovaných systémoch manažérstva.

Integrovaný systém manažérstva (ISM) odkazuje na výsledok procesu implementácie požiadaviek z viacerých štandardov ISO do komplexnej podoby charakterizácie procesov v rámci organizácie na zjednodušenie celkového rámca výstupov z jednotlivých zavádzaní vybraných ISO štandardov. Je to možné vďaka tomu, že niektoré ISO štandardy obsahujú požiadavky, ktoré majú prekrývajúci sa charakter a preto ich možno spoločne integrovať počas vývoja systému manažmentu organizácie.

Napríklad organizácia, ktorá je už certifikovaná podľa normy ISO 9001:2015 systém manažérstva kvality, môže pristúpiť k implementácií integrovaného systému manažérstva tak, aby spĺňal aj požiadavky normy ISO 45001:2018 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nakoľko sa tieto dve normy opierajú o normu ISO 9001:2015 a niektoré časti/požiadavky sú totožné s už zavedeným štandardom. 

 

Prečo zvážiť možnosť implementovať integrovaný systém manažérstva?

Okrem čerpania výhod z toho, čo môže ponúknuť každý ISO štandard samostatne, vám ISM umožňuje mať konzistentnejší a efektívnejší systém s kombinovanými nástrojmi a procesmi, ktoré sa budú ľahšie spravovať. Implementácia jednotlivých systémov v rôznych časoch sa môže zdať ako „lacnejšia“ alebo menej komplikovaná, avšak práca s jednotlivými systémami samostatne často vedie k problémom s komunikáciou, k neefektívnosti času a nákladov v dôsledku duplicitnej práce a informačnému šumu naprieč rôznymi oddeleniami a môže dokonca ovplyvniť morálku zamestnancov s nedostatkom zosúladených cieľov a dlhšiemu trvaniu.

Pri implementácií IMS môže organizácia spolupracovať na zjednotených cieľoch, šetriť čas a peniaze a zvyšovať efektivitu odstránením nepríjemností spojených s rôznymi procesmi pre každú stať riešenú v danom systéme manažérstva.
Napríklad pomocou integrovaného prístupu môžete mať jeden jediný proces riadenia rizík na pokrytie aspektov súvisiacich so všetkými štandardami, namiesto vývoja jednotlivých procesov pre každý štandard, ktoré môžu mať rovnaký (alebo veľmi podobný) prístup k rôznym témam. Rovnaké výhody integrácie možno uplatniť v rámci procesov vzdelávania, interného auditu, preskúmania manažmentom, či kontroly a neustáleho zlepšovania.

 

Môžeme spomenúť aj ďalšie výhody:

  • Znížený čas strávený vo fáze vývoja, pretože požiadavky viacerých noriem sú zakomponované do jedného systému manažérstva a nie do samostatných systémov.
  • Zavedenie robustných procesov, ktoré presnejšie definujú funkčnosť Vašej organizácie, zjednodušujú samotnú funkčnosť procesov. 
  • Efektívnejšie rozhodovanie pri zmenách v systémoch manažérstva.
  • Väčšia konzistentnosť v rámci organizácie s menej komplikovaným systémom, ktorý je lepšie zrozumiteľný pre všetkých v organizácii, čo uľahčuje lepšie zameranie na dosiahnutie cieľov.
  • Znížené náklady na údržbu, konsolidáciu auditov, ako aj optimalizáciu procesov a zdrojov.
  • Znížené náklady na certifikáciu v porovnaní s certifikáciou jednotlivých systémov, pretože certifikačné audity možno vykonávať aj integrovaným prístupom, čo vedie k skráteniu trvania auditu a zníženiu poplatkov.
  • Zlepšený celkový výkon organizácie prostredníctvom lepšie nastaveného procesu trvalého zlepšovania.

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
01.12.2022 - 02.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
05.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.12.2022, 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2022, 09.12.2022 + 6
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
06.12.2022 - 09.12.2022 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
07.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.12.2022, 09.12.2022 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
08.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
08.12.2022 - 09.12.2022 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.01.2023, 27.01.2023 + 5
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
17.01.2023, 27.01.2023 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
17.01.2023 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.01.2023, 27.01.2023 + 5
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Ako zastaviť korupciu?

Ako zastaviť korupciu?

KATEGÓRIA

Pokiaľ zamestnanec počas práce zistí nejakú protizákonnú činnosť mal by takúto činnosť v dobrej viere nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Ako funguje systém nahlasovania? Je zamestnanec dostatočne chránený? Existuje bezpečný systém nahlasovania? Viac v našom článku.

Zobraziť viac
Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

Dá sa zvýšiť spokojnosť zákazníkov pomocou ISO 9001:2015?

KATEGÓRIA

Aj keď organizácia zaznamenáva rast vďaka spokojnej zákazníckej základni, môže byť náročné takúto úroveň udržať napríklad aj v dôsledku neustáleho rozširovania. Presne v takomto prípade vie veľmi pomôcť kvalitná implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.

Zobraziť viac
Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

Vyšla norma ISO/IEC 27001:2022! Čo môžeme očakávať od novej revízie ISO/IEC 27001?

KATEGÓRIA

25. októbra 2022 vyšla nová verzia ISO/IEC 27001:2022! (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac
Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

KATEGÓRIA

Slová ako hacker alebo etický hacker sa v spoločnosti skloňujú každým dňom viac a viac. Mnoho ľudí však stále nevie čo hackerstvo znamená a aký je rozdiel medzi hackerom a etickým hackerom. Predtým než si vysvetlíme čo je etické hackerstvo si najskôr musíme povedať základné rozdelenie hackerov.

Zobraziť viac

Newsletter