Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nové elearningové kurzy

Postupne Vám prinášame nové elearningové kurzy. Tento mesiac pribudli ďalšie zaujímavé elarningy - Time a stress management a legislatívny rámec boja proti korupcií. 

 

Time management a Stress management– Ako riadiť svoj čas:

Hlavným cieľom tohto elearningu je osvojiť si poznatky a zručnosti v oblasti efektívneho manažovania času nielen podľa základných princípov, ale aj s ohľadom na hierarchiu hodnôt a životnú a profesnú stratégiu. Absolvovaním tohto modulu sa naučíme správne plánovať svoj voľný čas ale aj čas určený na pracovné záležitosti tak, aby bol čo najefektívnejšie využitý. Určíme si priority úloh, naučíme sa rozoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy a odmietať časovo nesplniteľné úlohy. Zvýšime si tým produktivitu práce a zároveň zdokonalíme svoje manažérske zručnosti pričom dosiahneme aj tzv. “life-work balance” koncept. 

Viac informácií o elearningu - Time management a Stress management– Ako riadiť svoj čas

 

Legislatívny rámec boja proti korupcii

Cieľom kurzu je poskytnutie základných informácií účastníkom o korupcii, boji proti korupcií, whistleblowingu a o zákone č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Viac informácií o elearningu - Legislatívny rámec boja proti korupcii

 

 

 

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
23.05.2024 + 3
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
10.06.2024 - 11.06.2024 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH