Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

 

Máte funkčný interný systém preverovania oznámení? Viete aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Z prieskumu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý realizoval spolu s agentúrou Median SK vyplynulo, že takmer polovica slovenských podnikov (44%)  nemá zavedené vnútorné systémy oznamovania nekalých praktík na pracovisku. Z prieskumu vyplynulo, že len 4 % podnikov dostalo v roku 2021 nejaké oznámenie o nezákonnej činnosti. Výsledky prieskumu môžu znamenať, že zamestnanci nevedia ako a kde môžu nahlásiť korupciu, podvody alebo nedôverujú internému systému.

 

Aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Za priestupok, ktorého sa dopustí ten kto urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia, alebo poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa môže úrad uložiť pokutu do 2 000 EUR. Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 10 alebo § 11 Zákona o ochrane oznamovateľov v súvislosti s vnútorných systémom preverovania oznámení, úrad môže uložiť pokutu do 20 000 eur. 

Uvedené sankcie sa však môžu zvýšiť, vyplýva to z návrhu novelizovanej legislatívy, ktorú do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády SR. Vláda SR schválila návrh zákona na transpozíciu smernice EÚ o whistleblowingu do vnútroštátneho práva. Návrh by zreformoval rámec ochrany oznamovateľov na Slovensku. Zahŕňajúc zavedenie sankcií za odvetu oznamovateľov od 2 000 do 6 000 eur a za opakované priestupky do 12 000 eur. Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur.

Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

 

AKo Vám vieme pomôcť:


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2023, 04.08.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2023 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami  – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac

Newsletter