Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

 

Máte funkčný interný systém preverovania oznámení? Viete aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Z prieskumu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý realizoval spolu s agentúrou Median SK vyplynulo, že takmer polovica slovenských podnikov (44%)  nemá zavedené vnútorné systémy oznamovania nekalých praktík na pracovisku. Z prieskumu vyplynulo, že len 4 % podnikov dostalo v roku 2021 nejaké oznámenie o nezákonnej činnosti. Výsledky prieskumu môžu znamenať, že zamestnanci nevedia ako a kde môžu nahlásiť korupciu, podvody alebo nedôverujú internému systému.

 

Aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Za priestupok, ktorého sa dopustí ten kto urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia, alebo poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa môže úrad uložiť pokutu do 2 000 EUR. Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 10 alebo § 11 Zákona o ochrane oznamovateľov v súvislosti s vnútorných systémom preverovania oznámení, úrad môže uložiť pokutu do 20 000 eur. 

Uvedené sankcie sa však môžu zvýšiť, vyplýva to z návrhu novelizovanej legislatívy, ktorú do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády SR. Vláda SR schválila návrh zákona na transpozíciu smernice EÚ o whistleblowingu do vnútroštátneho práva. Návrh by zreformoval rámec ochrany oznamovateľov na Slovensku. Zahŕňajúc zavedenie sankcií za odvetu oznamovateľov od 2 000 do 6 000 eur a za opakované priestupky do 12 000 eur. Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur.

Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. júla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

 

AKo Vám vieme pomôcť:


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac

Newsletter