Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

 

Máte funkčný interný systém preverovania oznámení? Viete aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Z prieskumu Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý realizoval spolu s agentúrou Median SK vyplynulo, že takmer polovica slovenských podnikov (44%)  nemá zavedené vnútorné systémy oznamovania nekalých praktík na pracovisku. Z prieskumu vyplynulo, že len 4 % podnikov dostalo v roku 2021 nejaké oznámenie o nezákonnej činnosti. Výsledky prieskumu môžu znamenať, že zamestnanci nevedia ako a kde môžu nahlásiť korupciu, podvody alebo nedôverujú internému systému.

 

Aké sankcie hrozia za porušenie zákona o ochrane oznamovateľov?

Za priestupok, ktorého sa dopustí ten kto urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu úradu, ak sa súhlas vyžaduje, alebo postihne oznamovateľa v súvislosti s podaním oznámenia, alebo poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa môže úrad uložiť pokutu do 2 000 EUR. Zamestnávateľovi, ktorý si nesplní niektorú z povinností podľa § 10 alebo § 11 Zákona o ochrane oznamovateľov v súvislosti s vnútorných systémom preverovania oznámení, úrad môže uložiť pokutu do 20 000 eur. 

Uvedené sankcie sa však môžu zvýšiť, vyplýva to z návrhu novelizovanej legislatívy, ktorú do skráteného medzirezortného pripomienkového konania predložil Úrad vlády SR. Vláda SR schválila návrh zákona na transpozíciu smernice EÚ o whistleblowingu do vnútroštátneho práva. Návrh by zreformoval rámec ochrany oznamovateľov na Slovensku. Zahŕňajúc zavedenie sankcií za odvetu oznamovateľov od 2 000 do 6 000 eur a za opakované priestupky do 12 000 eur. Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur.

Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. júla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

 

AKo Vám vieme pomôcť:


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
18.01.2024 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac
Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac

Newsletter