Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Whistleblowing / Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Vypracujeme Vám a následne implementujeme komplexný projekt podľa zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Poskytneme následnú správu dokumentácie a zodpovedáme za zabezpečenie súladu spoločnosti so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zaškolíme zodpovednú osobu vo Vašej spoločnosti. Rovnako ponúkame vykonanie auditu plnenia požiadaviek v zmysle zákona.