Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Konflikt záujmov

Čo je Konflikt záujmov?
Ide o situáciu, keď osobný záujem, napr. rodinný, priateľský, finančný alebo spoločenský, môže ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie osôb pri plnení ich pracovných povinností.

Zamestnanec tak pri plnení svojich povinností uprednostní svoj osobný záujem pred záujmami spoločnosti.


 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH