Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Compliance

ČO JE TO COMPLIANCE?

 

Compliance sa vo všeobecnom zmysle vzťahuje k dodržiavaniu predpisov, pravidiel, noriem a štandardov, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť činnosti. Znamená, že organizácia alebo jednotlivec musí konať v súlade s príslušnými právnymi, etickými a regulačnými požiadavkami.

 

Compliance sa v rôznych odvetviach a oblastiach uplatňuje na rôzne spôsoby. Niektoré príklady zahŕňajú:


Dodržiavanie compliance je dôležité pre organizácie z niekoľkých dôvodov:

Pre zaistenie compliance organizácie často vytvárajú oddelenia alebo funkcie, ktoré sa špecializujú na správu compliance. Tieto tímy monitorujú a hodnotia, či organizácia dodržiava relevantné predpisy a štandardy, a navrhujú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie súladu. Dodržiavanie compliance je kľúčovým aspektom správy organizácie a zaisťuje, že organizácia pôsobí v súlade s platnými právnymi predpismi a normami. Je to nielen záväzok voči zákazníkom a verejnosti, ale aj základný prvok správneho riadenia rizík a udržanie dobrého povedomia o organizácii v očiach širokej verejnosti.

 

Proces compliance zahŕňa niekoľko krokov:

  1. Identifikácia predpisov a štandardov
  2. Hodnotenie a analýza
  3. Vytvorenie compliance programu
  4. Monitorovanie a kontrola
  5. Školenia a vzdelávanie
  6. Opravy a zlepšovanie

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH