Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Zodpovedná osoba – oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov, je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu, ktorá bude plniť povinnosti podľa zákona.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zodpovednú osobu podľa zákona č. 54/2019 alebo zaškolenie zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019.