Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Svetový deň whistleblowerov - Akí sú najznámejší oznamovatelia?

KATEGÓRIA

 

Svetový deň whistleblowerov sa oslavuje 23. júna. Je to deň, kedy si pripomíname a podporujeme snahu whistleblowerov a ich dôležitú úlohu v odhaľovaní korupcie, nezákonných činností a porušení práva vo verejnom i súkromnom sektore.

Whistleblower je osoba, ktorá v dobrej viere a bez ohľadu na vlastný prospech upozorní na podvodné aktivity, ktoré ohrozujú verejný záujem. Whistleblower oznámi informácie o nezákonných alebo neetických činnostiach, ktoré sa konajú v organizácii, a to s cieľom chrániť verejný záujem. Whistlebloweri sa častokrát vystavujú riziku, preto si zaslúžia zákonom zakotvenú ochranu pred možnými sankciami (strata zamestnania, zníženie platu,...).

Svetový deň whistleblowerov má za cieľ zdôrazniť dôležitosť ochrany whistleblowerov a podporu transparentnosti a zodpovednosti v spoločnosti. Tento deň je príležitosťou na posilnenie zákonov a opatrení, ktoré ochraňujú whistleblowerov a na vytvorenie bezpečného prostredia, kde môžu bez obáv nahlasovať korupciu a nezákonné aktivity.

 

Whistlebloweri bránia poškodeniu dobrého mena spoločnosti tým, že pokiaľ sa problém nahlási interne, spoločnosť má možnosť vyriešiť daný problém interne a diskrétne. Pokiaľ spoločnosť vie o nelegálnych aktivitách, na základe oznámenia zamestnanca, umožňuje jej to rýchlo reagovať na vzniknutý problém a zabrániť tomu, aby sa situácia v budúcnosti opakovala. Spoločnosť sa tak vyhne bolestivým stratám, ktoré poškodzujú zamestnancov, klientov, ale aj dodávateľov. Taktiež pokiaľ sa hovorí o nahlásených prípadoch, whistleblowing sa dostáva do povedomia verejnosti a verejnosť je informovaná o nelegálnych a neetických záležitostiach, ktoré sa dejú. 

Na Slovensku chráni whistleblowerov (oznamovateľov) zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorým bol zriadený Úrad na ochranu oznamovateľov. Úrad vie oznamovateľovi poskytnúť ochranu, tzv. status chráneného oznamovateľa. Taktiež v prípade, že by oznamovateľ dostal výpoveď, úrad vie pozastaviť výpoveď na 30 dní a oznamovateľ sa môže obrátiť na súd, aby výpoveď preskúmal. V najzávažnejších prípadoch, kedy je dôležité chrániť identitu oznamovateľov, podáva úrad trestné oznámenie za oznamovateľa.

 

Medzi známych whistleblower patria napríklad:

 

Zuzana Hlávková a Pavol Szalai

  • bývalí zamestnanci rezortu diplomacie, ktorí upozornili na kauzy slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Zistili pochybné postupy v zadávaní zákazky na predstavenie loga slovenského predsedníctva. Hlávková a Szalai poukázali aj na to, že víťaz verejného obstarávania bol vopred dohodnutý a celá súťaž prebehla len formálne. Rovnako umelci, čo vystúpili na galavečere k predsedníctvu, neboli platení z balíka peňazí určeného agentúre Evka, ale priamo ministerstvom.

 

Edward Snowden

  • bývalý konzultant pre počítačové spravodajstvo, ktorý sa pokúsil interne vyjadriť svoje etické obavy z globálnych programov sledovania, ale bol ignorovaný. Tento počítačový expert bol v roku 2013 zodpovedný za zverejnenie veľkého množstva vládnych dôverných dokumentov a informácií, ktoré vyvolali náhle reakcie a odozvu spoločnosti. V čase úniku Snowden pracoval ako vládny kontraktor pre NSA - Národnú bezpečnostnú agentúru Spojených štátov a svojím konaním odhalil viacero vládnych programov, ktoré USA využívalo prostredníctvom svojich orgánov štátnej bezpečnosti za účelom globálneho špehovania a sledovania. Zo zverejnených dokumentov vyplývalo, že Národná bezpečnostná agentúra ako vládna agentúra využívala vysoko vyvinutú technológiu na sledovanie a kontrolu ako vlastných občanov, tak aj občanov iných krajín. Snowden bol obvinený z porušenia zákona o špionáži, ale predtým, ako ho zadržali, požiadal o azyl v Rusku. Dňa 2. septembra 2020 americký federálny súd rozhodol v prípade Spojené štáty proti Moalinovi, že Snowden odhalil nezákonné správanie pri sledovaní v USA. Snowden naďalej žije v exile v Moskve.

 

Daniel Ellsberg 

  • bývalý americký vojenský analytik, ktorý sa preslávil na prelome 60. a 70. rokov, keď zverejnil stovky strán dôverných dokumentov - tzv. The Pentagon Papers, ktoré odhalili, že viaceré vlády Spojených štátov verejnosti klamali o vojne vo Vietname. Z dokumentov, ktoré Ellsberg zverejnil najprv v denníku Washington Post, vyplynulo, že v rozpore s tvrdeniami rôznych amerických predstaviteľov Spojené štáty nemohli vyhrať vojnu vo Vietname. Príbeh, ktorý viedol k odhaleniu lží o vojne vo Vietname v denníku Washington Post, je prerozprávaný vo filme Pentagon Papers režírovanom Stevenom Spielbergom. 

 

Máte v spoločnosti nastavený bezpečný interný systém nahlasovania oznámení? Môžu zamestnanci bezpečne oznámiť nekalú činnosť? Je dôležité podporovať zamestnancov, aby sa nebáli hovoriť o nekalých a neetických činnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania a aby vedeli, že im za ich odvahu nehrozia žiadne odvetné opatrenia. 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
02.10.2023, 06.10.2023 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.10.2023 + 1
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter