Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

KATEGÓRIA


Korupcia je v súčasnosti na Slovensku veľmi diskutovaným pojmom. Vo svete je Slovensko hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie a páchania závažných hospodárskych trestných činov [1].

V roku 2021 však nastalo zlepšenie v súvislosti s vnímaním korupcie a Slovensko sa umiestnilo na 56. mieste zo 180 hodnotených krajín v rebríčku zostavovanom Transparency International. Svoju pozíciu, tak zlepšilo o štyri miesta oproti roku 2020 [2].

V súvislosti s pojmom korupcia je dôležité dať do pozornosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa stal účinným 1.3.2019. Dôvodom pre prijatie zákona bolo posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní. Prijatím daného zákona vznikli zamestnávateľom povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Momentálne prebieha príprava novely zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom úpravy je zosúladenie vnútroštátneho práva s legislatívou Európskej únie. Úprava zákona bude obsahovať upresnenie terminológie vo vzťahu k oznamovateľovi, zavedenie nových pojmov – dotknutá osoba, odvetné opatrenie, doplnenie pôsobnosti úradu.

 

Viete kedy sa Vás daný zákon týka a aké povinnosti vyplývajú Vašej spoločnosti?

Zákon sa týka zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a tiež zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov. Takýto zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (zodpovednú osobu), ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa zákona.

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? V preklade môžeme daný pojem chápať ako pískanie na píšťalku, čo znamená upozornenie na niečo nekalé, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť a preveriť. 

Dôležitým momentom v súvislosti s daným zákonom je aj začatie fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý začal svoju činnosť 1.9.2021. Jeho účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Podstatné je preto zvyšovať povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a poskytnutí ochrany oznamovateľom. 

Obráťte sa na nás a radi Vám vytvoríme vo vašej firme systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa požiadaviek zákona a zodpovieme Vám prípadné otázky.

 

[1] https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_korupcia
[2] https://transparency.sk/sk/slovensko-sa-v-rebricku-vnimania-korupcie-zlepsilo/


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac

Newsletter