Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

KATEGÓRIA


Korupcia je v súčasnosti na Slovensku veľmi diskutovaným pojmom. Vo svete je Slovensko hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie a páchania závažných hospodárskych trestných činov [1].

V roku 2021 však nastalo zlepšenie v súvislosti s vnímaním korupcie a Slovensko sa umiestnilo na 56. mieste zo 180 hodnotených krajín v rebríčku zostavovanom Transparency International. Svoju pozíciu, tak zlepšilo o štyri miesta oproti roku 2020 [2].

V súvislosti s pojmom korupcia je dôležité dať do pozornosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa stal účinným 1.3.2019. Dôvodom pre prijatie zákona bolo posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní. Prijatím daného zákona vznikli zamestnávateľom povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Momentálne prebieha príprava novely zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom úpravy je zosúladenie vnútroštátneho práva s legislatívou Európskej únie. Úprava zákona bude obsahovať upresnenie terminológie vo vzťahu k oznamovateľovi, zavedenie nových pojmov – dotknutá osoba, odvetné opatrenie, doplnenie pôsobnosti úradu.

 

Viete kedy sa Vás daný zákon týka a aké povinnosti vyplývajú Vašej spoločnosti?

Zákon sa týka zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a tiež zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov. Takýto zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (zodpovednú osobu), ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa zákona.

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? V preklade môžeme daný pojem chápať ako pískanie na píšťalku, čo znamená upozornenie na niečo nekalé, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť a preveriť. 

Dôležitým momentom v súvislosti s daným zákonom je aj začatie fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý začal svoju činnosť 1.9.2021. Jeho účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Podstatné je preto zvyšovať povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a poskytnutí ochrany oznamovateľom. 

Obráťte sa na nás a radi Vám vytvoríme vo vašej firme systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa požiadaviek zákona a zodpovieme Vám prípadné otázky.

 

[1] https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_korupcia
[2] https://transparency.sk/sk/slovensko-sa-v-rebricku-vnimania-korupcie-zlepsilo/


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
18.01.2024 + 3
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac
Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac

Newsletter