Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

KATEGÓRIA


Korupcia je v súčasnosti na Slovensku veľmi diskutovaným pojmom. Vo svete je Slovensko hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie a páchania závažných hospodárskych trestných činov [1].

V roku 2021 však nastalo zlepšenie v súvislosti s vnímaním korupcie a Slovensko sa umiestnilo na 56. mieste zo 180 hodnotených krajín v rebríčku zostavovanom Transparency International. Svoju pozíciu, tak zlepšilo o štyri miesta oproti roku 2020 [2].

V súvislosti s pojmom korupcia je dôležité dať do pozornosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa stal účinným 1.3.2019. Dôvodom pre prijatie zákona bolo posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní. Prijatím daného zákona vznikli zamestnávateľom povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Momentálne prebieha príprava novely zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom úpravy je zosúladenie vnútroštátneho práva s legislatívou Európskej únie. Úprava zákona bude obsahovať upresnenie terminológie vo vzťahu k oznamovateľovi, zavedenie nových pojmov – dotknutá osoba, odvetné opatrenie, doplnenie pôsobnosti úradu.

 

Viete kedy sa Vás daný zákon týka a aké povinnosti vyplývajú Vašej spoločnosti?

Zákon sa týka zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a tiež zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov. Takýto zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (zodpovednú osobu), ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa zákona.

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? V preklade môžeme daný pojem chápať ako pískanie na píšťalku, čo znamená upozornenie na niečo nekalé, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť a preveriť. 

Dôležitým momentom v súvislosti s daným zákonom je aj začatie fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý začal svoju činnosť 1.9.2021. Jeho účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Podstatné je preto zvyšovať povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a poskytnutí ochrany oznamovateľom. 

Obráťte sa na nás a radi Vám vytvoríme vo vašej firme systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa požiadaviek zákona a zodpovieme Vám prípadné otázky.

 

[1] https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_korupcia
[2] https://transparency.sk/sk/slovensko-sa-v-rebricku-vnimania-korupcie-zlepsilo/


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.11.2022, 09.12.2022 + 6
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
29.11.2022 + 6
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je integrovaný systém manažérstva?

Čo je integrovaný systém manažérstva?

KATEGÓRIA

Tento článok je venovaný spoločnostiam, ktoré by chceli zavádzať štandardy ISO a nie sú pevne rozhodnuté akým smerom sa chcú vybrať. Predpokladajme, že chcete svoju organizáciu certifikovať podľa viacerých štandardov ISO. Alebo je vaša organizácia už certifikovaná podľa jednej normy ISO a chcete dosiahnuť certifikáciu viacerých systémov manažérstva.

Zobraziť viac
Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

Kto je etický hacker a čo je jeho prácou

KATEGÓRIA

Slová ako hacker alebo etický hacker sa v spoločnosti skloňujú každým dňom viac a viac. Mnoho ľudí však stále nevie čo hackerstvo znamená a aký je rozdiel medzi hackerom a etickým hackerom. Predtým než si vysvetlíme čo je etické hackerstvo si najskôr musíme povedať základné rozdelenie hackerov.

Zobraziť viac
Sprievodca riadením projektového manažmentu! (1.časť)

Sprievodca riadením projektového manažmentu! (1.časť)

KATEGÓRIA

Každý projekt má požiadavky, čo znamená, že každý projektový manažér by mal mať pripravený plán riadenia požiadaviek. Ako to funguje? Aké sú typy projektových požiadaviek? Čo je riadenie požiadaviek? Všetko sa dozviete v našom novom blogu.

Zobraziť viac
Ako sa dá zvládnuť stres?

Ako sa dá zvládnuť stres?

KATEGÓRIA

Stres môže človeka pohltiť do takej miery, že sa odpojí od svojich každodenných činností, povinností, rodiny, priateľov a blízkych. Všetci sa každý deň stretávame s určitým množstvom stresu, ale zvyčajne sa s ním dokážeme vyrovnať a pokračovať v tom, čo je potrebné urobiť. Vysoká úroveň stresu môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie, vzťahy alebo kvalitu života! Ako sa ho naučiť zvládať?

Zobraziť viac

Newsletter