Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Čo je whistleblowing a systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

KATEGÓRIA


Korupcia je v súčasnosti na Slovensku veľmi diskutovaným pojmom. Vo svete je Slovensko hodnotené ako krajina s vysokou mierou korupcie a páchania závažných hospodárskych trestných činov [1].

V roku 2021 však nastalo zlepšenie v súvislosti s vnímaním korupcie a Slovensko sa umiestnilo na 56. mieste zo 180 hodnotených krajín v rebríčku zostavovanom Transparency International. Svoju pozíciu, tak zlepšilo o štyri miesta oproti roku 2020 [2].

V súvislosti s pojmom korupcia je dôležité dať do pozornosti zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa stal účinným 1.3.2019. Dôvodom pre prijatie zákona bolo posilnenie postavenia oznamovateľov v trestnom konaní. Prijatím daného zákona vznikli zamestnávateľom povinnosti v súvislosti s vnútorným systémom preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti. 

Momentálne prebieha príprava novely zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom úpravy je zosúladenie vnútroštátneho práva s legislatívou Európskej únie. Úprava zákona bude obsahovať upresnenie terminológie vo vzťahu k oznamovateľovi, zavedenie nových pojmov – dotknutá osoba, odvetné opatrenie, doplnenie pôsobnosti úradu.

 

Viete kedy sa Vás daný zákon týka a aké povinnosti vyplývajú Vašej spoločnosti?

Zákon sa týka zamestnávateľov, ktorý zamestnávajú najmenej 50 zamestnancov a tiež zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci, ktorý zamestnáva najmenej 5 zamestnancov. Takýto zamestnávateľ je povinný určiť organizačnú zložku alebo osobu (zodpovednú osobu), ktorá bude plniť úlohy zamestnávateľa podľa zákona.

Často sa v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti stretnete s pojmom WHISTLEBLOWING? Čo pod týmto pojmom rozumieme? V preklade môžeme daný pojem chápať ako pískanie na píšťalku, čo znamená upozornenie na niečo nekalé, čomu treba venovať zvýšenú pozornosť a preveriť. 

Dôležitým momentom v súvislosti s daným zákonom je aj začatie fungovania Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý začal svoju činnosť 1.9.2021. Jeho účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Podstatné je preto zvyšovať povedomie verejnosti a zamestnávateľov o oznamovaní protispoločenskej činnosti a poskytnutí ochrany oznamovateľom. 

Obráťte sa na nás a radi Vám vytvoríme vo vašej firme systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti podľa požiadaviek zákona a zodpovieme Vám prípadné otázky.

 

[1] https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_korupcia
[2] https://transparency.sk/sk/slovensko-sa-v-rebricku-vnimania-korupcie-zlepsilo/


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2023, 04.08.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.07.2023 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Legislatívny rámec boja proti korupcii 79,- €
94,80 € s DPH

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami  – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac

Newsletter