Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO 28000:2022

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Norma ISO 28000 bola vydaná v roku 2007 pričom ako prvá špecifikuje požiadavky a pravidlá pre bezpečný dodávateľský reťazec pričom hlavným cieľom je minimalizácia rizík súvisiacich s infraštruktúrou, dopravou a ľudským faktorom v rámci dodávateľského reťazca. Je určená pre organizácie, ktoré pôsobia v oblasti logistiky, dopravy a skladovania tovarov. Požiadavky normy ISO 28000 vychádzajú z noriem ISO 9001 a ISO/IEC 27001 s tým, že sa prihliada na osobité špecifiká oblasti, pre ktorú je určená. 
 

V roku 2022 (15. marca) norma ISO 28000 prešla ďalšou revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

 • úprava štruktúry, textu a terminológie,
 • zosúladenie so štruktúrou a prehľadnosťou s ostatnými normami ISO
 • nezmenili sa požiadavky normy, len boli zosúladené s novým formátom noriem.
 • Uľahčenie integrácie s ostatnými systémami manažérstva
 • Doplnenie odporúčaní na zosúladenie s normou ISO 31000 (riadenie rizík) a ISO 22301 (riadenie kontinuity podnikania).
   

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO 28000:2022

 
Spoločnosti a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému manažérstva na základe aktuálnej normy.

 

 

Cesta k prechodu z normy ISO 28000:2007 na ISO 28000:2022:

 • Analýza  spoločnosti v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 28000:2022 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy  ISO 28000:2022.
 • Príprava spoločnosti na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva bezpečnosti dodávateľského reťazca na prechod podľa požiadaviek normy ISO 28000:2022.

 
Poznámka:

Prechod na novú normu ISO 28000:2022 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 
Bližšie informácie o systéme manažérstva kvality získate TU.