Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO/IEC 27001:2022

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.
 
V roku 2022 norma ISO/IEC 27001 prešla ďalšou revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

  • Organizačné opatrenia
  • Personálne opatrenia
  • Fyzické opatrenia
  • Technické opatrenia

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO/IEC 27001:2022

 
Spoločnosti a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému manažérstva na základe aktuálnej normy.

 

 

Cesta k prechodu z normy ISO/IEC 27001:2013 na ISO/IEC 27001:2022:

  • Analýza  spoločnosti v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022 podľa štruktúrovaného dotazníka.
  • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
  • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
  • Príprava spoločnosti na zavedenie požiadaviek novej normy do praxe.
  • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy  ISO/IEC 27001:2022 .
  • Príprava spoločnosti na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva informačnej bezpečnosti na prechod podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2022.

 
Poznámka:

Prechod na novú normu ISO/IEC 27001:2022 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 
Bližšie informácie o systéme manažérstva inforamčnej bezpečnosti získate TU.