Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Zálohovanie

NA ČO SLÚŽI ZÁLOHOVANIE?

Zálohovanie je proces vytvárania a ukladania kópie dát alebo informácií z primárneho zdroja na iné médium alebo zariadenie. Jeho hlavným cieľom je zaistenie dostupnosti a obnovy dát v prípade nechcenej straty, poškodenia, vymazania alebo iných nepredvídateľných udalostí.

Zálohovanie slúži na ochranu a zaistenie bezpečnosti dát. Strata dôležitých informácií môže mať pre organizácie alebo jednotlivcov značné následky, či už ide o finančné straty, právne problémy alebo stratu dôveryhodnosti a reputácie. Zálohovanie poskytuje množstvo výhod:

Zálohovanie je neoddeliteľnou súčasťou dobrého plánu kontinuity podnikania a obnovy po havárii. Bezpečné a spoľahlivé zálohovanie dát pomáha organizáciám minimalizovať výpadok služieb, stratu dát a obnoviteľné straty, a tým chrániť ich produktivitu, reputáciu a dôveryhodnosť. Pri zálohovaní je dôležité dbať na:

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.05.2024, 31.05.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
79,- €
94,80 € s DPH
38,- €
45,60 € s DPH