Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti. Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 27001.
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti bezpečnosti informácií v organizácií.
 • Zvýšenie bezpečnosti informácií a zamedzenie možným rizikám úniku informácií.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k manažérstvu informačnej bezpečnosti v rámci celej organizácie.
 • Jasné ciele a pravidlá pre zabezpečenie informácií organizácie.
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania bezpečnosti informácií.
Informačná bezpečnosť
 • Definovanie rizík informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie plnenia cieľov informačnej bezpečnosti.
 • Preverenie postupov a pravidiel pre zamedzenie úniku informácií.
 • Zvýšenie povedomia pracovníkov z pohľadu informačnej bezpečnosti.
Ekonomické prínosy
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobené únikom informácií.
 • Ochrana know - how organizácie.
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre zákazníka.

Pridaná hodnota pre Vás

 • Oboznámenie vedenia o plnení požiadaviek normy a stave manažérstva bezpečnosti informácií.
 • Zistenie rizík a slabých miest v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti bezpečnosti informácií.
 • Zameriavame sa na pridávanie konkrétnej ekonomickej hodnoty pre našich zákazníkov.

vzor certifikátu ISO 27001 od CeMS

Certifikát ISO 27001
do decembra 2017

vzor certifikátu ISO 27001 od CeMS

Certifikát ISO 27001
od decembra 2017

vzor certifikačnej známy ISO 27001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 27001

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac