Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

NIST CSF

ČO JE TO NIST CSF?

NIST CSF je skratka pre National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework. Ide o súbor nástrojov, ktoré slúžia na posilnenie kybernetickej bezpečnosti organizácií a pomáha im identifikovať, chrániť, detekovať, reagovať a obnovovať sa v prípade kybernetických hrozieb. Tento rámcový nástroj bol vyvinutý americkým Národným inštitútom pre štandardy a technológie.

NIST CSF poskytuje štruktúru a súbor odporúčaní pre organizácie, aby mohli vyvinúť a implementovať efektívny kybernetický rámec prispôsobený ich špecifickým potrebám a rizikám.

 

Tento framework sa skladá z niekoľkých pilierov:

Spoločne tieto funkcie (Ochrana, Detekcia, Reakcia a Obnova) tvoria cyklus kybernetickej bezpečnosti. Organizácie by mali tieto funkcie vykonávať kontinuálne a integrovať ich do svojich kybernetických stratégií a postupov.

Kategória rizika:

Referenčná sada nástrojov:

Využitie:

Tento nástroj môžu organizácie využiť na posilnenie svojej kybernetickej bezpečnosti a zníženie rizika kybernetických hrozieb. Je široko používaný ako vo verejnom ale aj v súkromnom sektore a stáva sa tiež stále viac populárnym na medzinárodnej úrovni.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.08.2024, 20.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
03.10.2024 - 04.10.2024 + 1

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
79,- €
94,80 € s DPH
38,- €
45,60 € s DPH