Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

SDLC

 

ČO TO JE SDLC?

SDLC je skratka pre Secure development life cycle v preklade Bezpečný životný cyklus vývoja. Je to metodológia alebo rámec, ktorý sa používa pri vývoji softvéru s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu proti rizikám spojeným s kybernetickými hrozbami. SDLC sa zameriava na implementáciu bezpečnostných postupov a kontrolných mechanizmov už od samotného začiatku vývojového procesu až po nasadenie a údržbu softvérového produktu.

Bezpečný životný cyklus vývoja sa obvykle skladá z nasledujúcich fáz:

SDLC prináša množstvo výhod. Týmito výhodami sú:

SDLC je dôležitým nástrojom na zaistenie bezpečného vývoja softvéru a ochranu proti kybernetickým hrozbám. Pomáha organizáciám dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti, minimalizovať finančné straty, ochrániť dáta a súkromie užívateľov, a posilniť dôveru zákazníkov a partnerov v organizácii. Implementácia SDLC je preto dôležitou investíciou do dlhodobej bezpečnosti a udržateľnosti organizácie.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
11.07.2024 - 12.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
79,- €
94,80 € s DPH
38,- €
45,60 € s DPH