Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kryptovanie

ČO JE TO KRYPTOVANIE?

 

Kryptovanie je proces premeny čitateľného textu alebo dát do nečitateľného formátu pomocou matematických algoritmov a kľúčov. Cieľom kryptovania je zabezpečiť dáta tak, aby boli chránené pred neautorizovaným prístupom, čítaním alebo zmenou počas prenosu alebo ukladania.

Pri kryptovaní sa vstupné dáta, ktoré sa nazývajú plaintext, transformujú pomocou šifrovacieho algoritmu a kľúča na nečitateľný formát, ktorý sa nazýva ciphertext. Iba osoba alebo systém, ktorý disponuje správnym dešifrovacím kľúčom, je schopný previesť ciphertext späť na pôvodný plaintext.

 

Existujú dva základné druhy kryptovania:

 

Využitie a účel

Kryptovanie slúži na zabezpečenie prenosu dát cez verejné siete (napr. internet), zabezpečenie dát v úložiskách, ochrana citlivých informácií (napr. bankových transakcií, osobných údajov) a zabezpečenie integrity a dôvernosti komunikácie. Je kľúčovou technológiou pre ochranu súkromia a bezpečnosť dát v digitálnom prostredí. Pri použití správne navrhnutých a silných kryptografických algoritmov môže poskytovať vysokú úroveň ochrany. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že kryptovanie samo o sebe nerieši všetky aspekty bezpečnosti. Ďalšie prvky, ako sú správa kľúčov, autentizácia užívateľov, ochrana proti útokom na hardvérové či softvérové komponenty, sú tiež dôležité pre celkovú bezpečnosť systému.

Pri implementácii kryptografie je kľúčové dodržiavať osvedčené postupy a štandardy, aby bola zaistená spoľahlivosť a bezpečnosť kryptografických mechanizmov. Štandardy ako AES (Advanced Encryption Standard) a RSA sú široko používané a prešli starostlivým hodnotením a analýzou verejnosti.

 

Kryptovanie môže byť použité v rôznych kontextoch, ako je:

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.03.2024, 28.03.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
18.04.2024 - 19.04.2024 + 3

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
79,- €
94,80 € s DPH
38,- €
45,60 € s DPH