Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

BOZP manažér

BOZP manager zaisťuje súlad firemných procesov s legislatívnymi požiadavkami v oblasti bezpečnosti práce a zdravia na pracovisku. Je zodpovedný za vývoj a implementáciu plánov ochrany zdravia a bezpečnosti, presadzovanie zásad, hodnotenie rizík a zaistenie súladu s právnymi predpismi. Vykonáva školenia, vyšetrujú nehody a incidenty a poskytuje odporúčania pre zlepšenie s cieľom vytvoriť bezpečné a vyhovujúce pracovné prostredie.

Hlavné zodpovednosti:

Nevyhnutné zručnosti / Požiadavky a zručnosti

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
25.03.2024 + 11
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.03.2024, 28.03.2024 + 11
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.04.2024 + 7
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.04.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.05.2024 - 17.05.2024 + 2