Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

AIAG

AIAG (The Automotive Industry Action Group)

AIAG je skratka pre The Automotive Industry Action Group alebo tvz. Akčná skupina pre automobilový priemysel a ide o organizáciu, ktorá zlepšuje procesy obchodného reťazca v automobilovom priemysle. Táto celosvetová organizácia bola založená v roku 1982 a pri jej založení stáli automobilové spoločnosti Chrysler, Ford Motor Company a General Motors. V dnešnej dobe sa už členstvo rozšírilo o známe automobilové spoločnosti ako je napríklad Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen alebo Caterpillar a ďalších dodávateľov a poskytovateľov služieb v automotive reťazci.


Cieľom tejto neziskovej organizácie je znižovanie nákladov a zvyšovanie prosperity v automobilovom priemysle pomocou zdokonaľovania obchodných procesov a činností, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca. Svoje ciele dosahuje pomocou vydávania štandardov a ponúkaním vzdelávacích konferencií a školení. Ďalej pod záštitou AIAG prebiehajú formou otvorenej diskusie fóra ohľadom rôznych špecifických problémov v automobilovom priemysle, na ktorých sa môžu zúčastniť ľudia zo všetkých úrovní riadenia spoločností.

 

Členstvo v tejto organizácii dáva možnosť spoločnosti ovplyvňovať vývoj nových technológií a štandardov, ktoré sa týkajú obchodných procesov v automotive spoločnosniach a previazaných dodávateľov.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.08.2024 - 28.08.2024 + 4