Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Ingrid Ďuricová

98,67 %
6 hodnotení

20 rokov manažérskej praxe v oblasti riadenia systémov kvality a projektového riadenia v nemeckej a japonskej automotive korporácii ako aj v najväčšej slovenskej farmaceutickej obchodno-distribučnej spoločnosti. Pôsobila na pozícii TQM manažéra v japonskej Yazaki korporácii, kde vyše 12 rokov mala na starosti komplexné zabezpečenie systému kvality vo výrobe, implementáciu IATF 16949 vrátane riadenia teamu QRE inžinierov kvality, FMEA špecialistov, MSA /SPC /SQA /PPAP špecialistov, koordinátorov Kaizen/QCC zlepšovateľských medziodborových teamov využívajúcich QC tools, zavedenie špecifických požiadaviek 12 OEM výrobcov (Toyota, Ford, PSA, GM, Daimler AG, JLR atď.)  ako Tier 1 dodávateľ. Zároveň pôsobila aj ako korporátna lead audítorka v zmysle IATF 16949/ISO 9001/ISO 14001 pre 34 výrobných závodov, vývojových & zákazníckych centier v skupine YEL a bola projektovou manažérkou v rámci spoločnosti v Európe, organizovala zlepšovateľské súťaže teamov QCC v rámci Európy, úspešne implementovala Six Sigma Green Belt projekt v rámci výrobných závodov v Európe. Absolvovala množstvo tréningov a pracovných stáží v zahraničí zameraných na implementáciu a uplatňovanie metód v automobilovom priemysle (Japonsko: Toyota Production System, Kaizen systém, 5S systém, Nemecko: Ford Global 8D, Veľká Británia: IRCA ISO 9001 External Lead Assessor, APQP/PPAP, 12 QC Tools, Portugalsko: Project management atď.). Vyše 6 rokov pôsobila na pozícii manažéra kvality, projektového manažéra v spoločnosti Unipharma, kde implementovala nástroje kvality do praxe, riadila viaceré biznis projekty a viedla viaceré strategické workshopy.

Prednášky: “Kaizen Aktivity” na “5. ročníku Národného Fóra Produktivity Slovenskej Republiky” organizovaného Slovenským centrom produktivity v Žiline ako aj na “Národnej Konferencii Kvality”, organizovanom Akadémiou Produktivity a Inovácií v Ostrave, ČR. Prezentácie projektov “YSK QCC Kaizen Tímu” ako víťaza súťaže YEL na “Medzinárodnej QCC konferencii”  vo Y-City – Celosvetovej centrále YC, Tokyo,  Japonsko.  Publikovala pre odborný časopis “Produktivita” – “Ako sú japonské Kaizen metódy využívané v slovenských podmienkach” a v odbornom časopise “Lekárnik” – viaceré príspevky ohľadom zavádzania systému manažérstva kvality, procesného riadenia a GDP – Správnej veľkodistribučnej praxe.

Školenia organizované lektorom Ingrid Ďuricová

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
4 dni (8:00 - 14:00)
Zľava -30 % Online 700,00 € 490,00 €
588,00 € s DPH
28.06.2022 - 01.07.2022 + 2

Autor blogov

Viete aký dopad má nová prísnejšia MDR legislatíva na Vašu organizáciu ?

Ponúkame Vám zrozumiteľný a jasný výklad kľúčových požiadaviek legislatívy MDR ako aj jednoznačné odpovede na Vaše konkrétne otázky a ich právny výklad, aby ste sa dozvedeli čo presne znamenajú nové požiadavky MDR pre dovozcov, distribútorov a výrobcov v oblasti zdravotníckych pomôcok.

Zobraziť viac

Aký je rozdiel medzi interným a externým auditom a čo majú spoločné?

Pri oboch typoch auditov (interné aj externé) sú audity vykonávané tímom kompetentných audítorov spĺňajúcich požiadavky kapitoly 7. Kompetentnosť audítorov - normy ISO 19011 v zložení Vedúci audítor a Audítori. Externí audítori musia navyše spĺňať požiadavky uvedené v „Tabuľke vedomostí a schopností audítora“ v zmysle ISO/IEC 17021-1.

Zobraziť viac

Prečo firmy potrebujú interných audítorov a aké sú ich prínosy?

Vo svete ISO vyžadujú všetky normy systému riadenia (ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001 atď.), aby mala firma interný audit a systém vykonávania pravidelných interných auditov. Mnoho majiteľov malých a stredných podnikov si myslí, že interné audity sú zvyčajne potrebné iba pre väčšie firmy a väčšinou len na finančné audity. Primárnym cieľom interného auditu podľa noriem ISO je pravidelne prehodnocovať kritické „core business“ procesy, aby sa zabezpečilo, že systém manažérstva spĺňa požiadavky relevantnej ISO normy ako aj vlastné interné požiadavky organizácie, že systém efektívne funguje a je udržiavaný.

Zobraziť viac