Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

ISO 9001:2015 zostáva v platnosti! 

Členovia Technického výboru 176 - komisie TC176/SC2, organizácie ISO (Organization for Standardization) vykonala systematické preskúmanie ISO 9001:2015 „Systémy manažérstva kvality — Požiadavky“. Napokon jej členovia prijali prekvapivé definitívne rozhodnutie, že norma ISO 9001:2015 sa v roku 2023 revidovať nebude.
 

Nová edícia je plánovaná až na rok 2030 :

ISO 9001:2030
Výsledkom preskúmania TC176/SC2 bolo teda väčšinové hlasovanie členov výboru za ponechanie normy ISO 9001:2015 bez zmeny. To môže znamenať, že po ďalšom systematickom preskúmaní, ktoré sa začne o 5 rokov, plus čas na preskúmanie pripomienok a následné umožnenie 3 rokov prechodu na novú edíciu normy, že nové vydanie ISO 9001 nemusí byť zverejnené až do roku 2030.
 

História vydania ISO 9001
ISO 9001 je jednou z najuznávanejších noriem na svete. Podľa najnovších údajov bolo vydaných vyše 878 664 platných certifikátov týkajúcich sa 1.180.654 miest výroby či výkonu podnikania organizácií po celom svete.
 

Norma ISO 9001 bola prvýkrát publikovaná v roku 1987. Rovnako ako všetky normy radu ISO podlieha pravidelnej revízii, aby sa zabezpečila jej relevantnosť a užitočnosť pri implementácii v praxi pre rôzne odvetvia priemyslu či služieb. Norma ISO 9001 bola odvtedy celkovo revidovaná už štyrikrát, aby reagovala na výzvy meniacich sa ekonomík, pokroku v technológii a trendoch v globálnej spoločnosti. Aktuálne stále platná posledná edícia ISO 9001 bola zverejnená v roku 2015.
 

Odozva od CQI

CQI pevne verí, že ISO 9001 musí poskytnúť jasný rámec, na ktorom môžu organizácie založiť svoj systém manažérstva kvality, ktorý je vhodný pre digitálne transformovaný svet a prináša hodnotu všetkým zainteresovaným stranám. Ak sa ďalšia revízia normy ISO 9001 oneskorí, hrozí, že norma bude zastaraná v porovnaní s osvedčenými postupmi v odvetví a zníži sa jej hodnota pre všetky zainteresované strany. CQI nesúhlasí s rozhodnutím potvrdiť štandard a podporilo by iniciatívy, ktoré sa snažia posunúť dátum ďalšej revízie skôr než o plánovaných 5 rokov. Uvidíme aká bude napokon realita avšak podľa aktuálnych informácií si na platnosť nového vydania normy ISO 9001 budeme musieť ešte pár rokov počkať....


 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
30.03.2023 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.03.2023 - 31.03.2023 + 4

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac

Nový systém na nahlasovanie nekalých praktík – Nahlas.to!

Pre všetky organizácie nad 50 zamestnancov a orgány verejnej moci, ktoré zamestnávajú viac ako 5 zamestnancov sme vypracovali komplexný program na plnenie legislatívy v oblasti ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zverte sa do rúk odborníkov a získajte silný nástroj na upozorňovanie na nezákonné alebo neetické konanie!

Zobraziť viac
Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

Efektívna komunikácia v digitálnej dobe

KATEGÓRIA

Efektívna komunikácia je základom každého úspešného tímu alebo organizácie. V dnešnej digitálnej dobe sme neustále v spojení a komunikujeme prostredníctvom rôznych kanálov, ale môže sa ľahko stať, že stratíme umenie efektívnej komunikácie. Keďže si čoraz viac zvykáme pracovať na diaľku, je dôležité pamätať na to, že efektívna komunikácia je nevyhnutná na dosiahnutie úspešného výsledku.

Zobraziť viac
Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

Nová verzia VDA 6.3:2023 – Zameranie na silné stránky

KATEGÓRIA

Nová edícia štandardu VDA 6.3 bola od 09.11.2022 sfinalizovaná a poskytnutá tímu VDA odborníkov na pripomienkovanie a prípadné zmeny. Nová verzia VDA 6.3:2023 bola oficiálne zverejnená v januári 2023.

Zobraziť viac

Newsletter