Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO 9001 v roku 2023

KATEGÓRIA

ISO 9001:2015 zostáva v platnosti! 

Členovia Technického výboru 176 - komisie TC176/SC2, organizácie ISO (Organization for Standardization) vykonala systematické preskúmanie ISO 9001:2015 „Systémy manažérstva kvality — Požiadavky“. Napokon jej členovia prijali prekvapivé definitívne rozhodnutie, že norma ISO 9001:2015 sa v roku 2023 revidovať nebude.
 

Nová edícia je plánovaná až na rok 2030 :

ISO 9001:2030
Výsledkom preskúmania TC176/SC2 bolo teda väčšinové hlasovanie členov výboru za ponechanie normy ISO 9001:2015 bez zmeny. To môže znamenať, že po ďalšom systematickom preskúmaní, ktoré sa začne o 5 rokov, plus čas na preskúmanie pripomienok a následné umožnenie 3 rokov prechodu na novú edíciu normy, že nové vydanie ISO 9001 nemusí byť zverejnené až do roku 2030.
 

História vydania ISO 9001
ISO 9001 je jednou z najuznávanejších noriem na svete. Podľa najnovších údajov bolo vydaných vyše 878 664 platných certifikátov týkajúcich sa 1.180.654 miest výroby či výkonu podnikania organizácií po celom svete.
 

Norma ISO 9001 bola prvýkrát publikovaná v roku 1987. Rovnako ako všetky normy radu ISO podlieha pravidelnej revízii, aby sa zabezpečila jej relevantnosť a užitočnosť pri implementácii v praxi pre rôzne odvetvia priemyslu či služieb. Norma ISO 9001 bola odvtedy celkovo revidovaná už štyrikrát, aby reagovala na výzvy meniacich sa ekonomík, pokroku v technológii a trendoch v globálnej spoločnosti. Aktuálne stále platná posledná edícia ISO 9001 bola zverejnená v roku 2015.
 

Odozva od CQI

CQI pevne verí, že ISO 9001 musí poskytnúť jasný rámec, na ktorom môžu organizácie založiť svoj systém manažérstva kvality, ktorý je vhodný pre digitálne transformovaný svet a prináša hodnotu všetkým zainteresovaným stranám. Ak sa ďalšia revízia normy ISO 9001 oneskorí, hrozí, že norma bude zastaraná v porovnaní s osvedčenými postupmi v odvetví a zníži sa jej hodnota pre všetky zainteresované strany. CQI nesúhlasí s rozhodnutím potvrdiť štandard a podporilo by iniciatívy, ktoré sa snažia posunúť dátum ďalšej revízie skôr než o plánovaných 5 rokov. Uvidíme aká bude napokon realita avšak podľa aktuálnych informácií si na platnosť nového vydania normy ISO 9001 budeme musieť ešte pár rokov počkať....


 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.09.2023
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
05.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.10.2023 - 06.10.2023 + 3

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter