Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

 

Headhunting ako nástroj personalistiky

Headhunting je kľúčovou súčasťou personalistiky a náboru. Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

 

Základnými krokmi headhuntingu sú:

 1. Identifikácia cieľových kandidátov: Personalisti a headhunteri identifikujú kľúčové pozície vo firme, pre ktorých hľadajú vhodných kandidátov. Ďalej určujú špecifické kritériá a zručnosti, ktoré musia kandidáti spĺňať.

 2. Vyhľadávanie: Aktívne vyhľadávanie potenciálnych kandidátov na základe stanovených kritérií. To môže zahŕňať prieskum profesijných sietí, sociálnych médií, online profilov a iných relevantných zdrojov.

 3. Oslovovanie kandidátov: Personalisti a headhunteri kontaktujú identifikovaných kandidátov a oslovujú ich s ponukou možnosti pracovať v spoločnosti. Tento krok vyžaduje schopnosť efektívnej komunikácie a presvedčenia kandidátov, prečo by mali zvážiť novú pracovnú príležitosť.

 4. Vedenie kandidátov: Ak sa kandidáti ukážu byť zainteresovaní, personalisti alebo headhunteri ich vodia cez celý výberový proces, vrátane pohovorov a hodnotení.

 5. Ponuky a Onboarding: Ak je kandidát úspešne vybraný, personalisti zaisťujú ponuku pracovného miesta a pomáhajú s procesom onboardingu, aby nový zamestnanec mal hladký prechod do novej role.

 

A aký je rozdiel medzi klasickým náborom a headhuntingom?

Headhunting je stratégia náboru zameraná na aktívne vyhľadávanie a oslovovanie kandidátov s vysokou kvalifikáciou a špecifickými zručnosťami pre kľúčové pozície vo firmách. Táto metóda sa líši od tradičného pasívneho náboru, kde sa spolieha na reakcie na inzeráty a zverejnenie pracovných ponúk. Headhunting predstavuje stratégiu, pri ktorej personalisti a headhunteri aktívne vyhľadávajú potenciálnych kandidátov, ktorí obvykle nie sú aktívne hľadajúci novú pracovnú príležitosť.

 

Ako identifikovať potenciálnych kandidátov na kľúčové pozície?

Identifikácia potenciálnych kandidátov na kľúčové pozície je kľúčovým krokom v headhuntingu a nábore. Tu je niekoľko krokov, ktoré je možné podniknúť na to, aby ste úspešne identifikovali vhodných kandidátov:

 1. Definícia profilu, pozícia: Najprv je dôležité dôkladne pochopiť požiadavky a zručnosti, ktoré sú potrebné pre konkrétnu kľúčovú pozíciu. Definovanie jasného profilu pomôže presnejšie zacieliť na vhodných kandidátov.
 2. Prieskum profesionálnych sietí: Prehľadávajte profesijné siete ako LinkedIn, kde môžete nájsť mnoho profesionálov so špecializovanými zručnosťami. Hľadajte ľudí s relevantnými pracovnými titulmi, zručnosťami a skúsenosťami.
 3. Sledovanie konkurentov: Sledovanie konkurenčných firiem v odbore môže pomôcť identifikovať kvalifikovaných jednotlivcov, ktorí už majú skúsenosti v danom odvetví.
 4. Osobné kontakty: Využite svoje osobné a profesijné kontakty. Dopytovanie sa na odporúčanie od ľudí, ktorí pracujú vo vašom odvetví, môže viesť k nájdeniu potenciálnych kandidátov.
 5. Profesionálna asociácia a konferencie: Účasť na profesných konferenciách, workshopoch a stretnutiach môže poskytnúť príležitosť stretnúť sa s talentovanými jednotlivcami vo vašom odbore.
 6. Online databázy a platformy: Existujú špecializované online platformy a databázy, ktoré sa zameriavajú na určité profesie alebo odvetvia. Tieto zdroje môžu obsahovať profily kandidátov s ich zručnosťami a skúsenosťami.
 7. Sledovanie sociálnych sietí: Sledovanie relevantných skupín a diskusií na sociálnych médiách môže poskytnúť náhľad na odborníkov a špecialistov vo vašom odvetví.
 8. Spolupráca s headhuntermi a agentúrami: Spolupráca s profesionálnymi headhuntermi a náborovými agentúrami, ktoré majú prístup k rozsiahlym databázam a sieti kontaktov, môže uľahčiť identifikáciu potenciálnych kandidátov.
 9. Personalizované zasielanie správ: Osobné oslovovanie prostredníctvom e-mailov alebo správ na sociálnych médiách môže zvýšiť pravdepodobnosť reakcie od potenciálnych kandidátov.

 

Ako efektívne oslovovať potenciálnych kandidátov?

Je dôležité si uvedomiť, že každý kandidát je jedinečný, a preto je dôležité pristupovať k oslovovaniu individuálne. Kľúčom k úspešnému oslovovaniu je vytvorenie relevantného a atraktívneho oznámenia, ktoré zaujme pozornosť a vedie k ďalšej interakcii. Niektoré zo stratégií, ktoré je možné pri oslovovaní zvoliť sú:

 1. Zvýraznenie unikátneho návrhu: Vyzdvihnutie, čo robí konkrétna firma a prečo je unikátna. Je potrebné zdôrazniť výhody spojené s pracovnou pozíciou a kultúrou firmy, ktoré môžu kandidátov prilákať.
 2. Komunikácia jasných prínosov: Uvedenie konkrétnych prínosov a výhod spojených s pracovným miestom, ako sú rastové príležitosti, významné projekty alebo flexibilné pracovné podmienky.
 3. Odborná komunikácia: Správy potenciálnemu kandidátovi by mali zvýrazniť profesionálny prístup. Je dobré vyvarovať sa zjednodušeným alebo neformálnym správam, ktoré by mohli pôsobiť nedbalým dojmom.
 4. Zohľadnenie záujmov kandidátov: Je vhodné zistiť, čo môže byť pre kandidátov dôležité, a prispôsobte svoje oslovovanie tak, aby zdôraznilo, ako by sa im cez danú pracovnú pozíciu mohla splniť ich profesijné či osobné ambície.
 5. Príklady úspešných projektov: Uvedenie konkrétnych projektov alebo úspechov firmy, ktoré môžu byť pre kandidátov zaujímavé. To môže ukázať, ako by mohli prispieť k úspechu spoločnosti.
 6. Zapojenie sociálnych médií: Oslovovanie môže prebiehať aj cez sociálne médiá. Sledovanie kandidátov a interakcie s ich obsahom môže vytvoriť uvoľnenejší základ pre komunikáciu.
 7. Jasné Call to Action: Správy potenciálnemu kandidátovi by mali obsahovať jasný "call to action". To môže byť pozvánka na pohovor, pripojenie na LinkedIn alebo žiadosť o bližšie informácie.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.03.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.03.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.03.2024 + 4

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Podobné články

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

KATEGÓRIA

Rok 2023 bol pre našu spoločnosť výnimočný a preto sme sa rozhodli, že najlepšie bude keď na nový rok 2024 zorganizujeme menšiu oslavu.

Zobraziť viac
Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

KATEGÓRIA

Cirkulárna ekonomika a ESG sú dva dôležité koncepty, ktoré pomáhajú znižovať environmentálne vplyvy spoločností. Cirkulárna ekonomika je v súlade s princípmi ESG.

Zobraziť viac
Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac

Newsletter