Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Čo musí splniť výrobca aby boli výrobky bezpečné?

KATEGÓRIA

 

Každý z nás sa denne stretne s činnosťou, ktorú považujeme za takú banálnu, že jej nevenujeme prakticky pozornosť: nakupovanie. Meníme hmotné statky za tovar, ktorý chceme používať, alebo spotrebovať. Vždy, keď do košíka vložíte rožky, z e-shopu objednáte nový televízor, alebo si vyberiete nové auto, dôverujete výrobcovi. Dôvera spočíva v predpoklade, že jeho výrobok uspokojí vaše potreby. S čím však pravdepodobne nepočítate je fakt, že vysnívaný výrobok vás môže ohroziť na zdraví, živote, alebo vám spôsobiť škody. Napriek tomu je táto hrozba reálna a bohužiaľ aj často skutočná.

 

Zodpovednosť za výrobok z dávnych čias

Problém zodpovednosti výrobcu za tovar nie je novodobým fenoménom. Stačí sa pozrieť do Chammurapiho zákonníka z 18. storočia pred n.l.,  kde môžete nájsť aj takéto formulácie: „Ak staviteľ postavil niekomu dom, ale nevykonal svoju prácu dobre a dom sa zrútil, pričom došlo k usmrteniu majiteľa, staviteľ sa potrestá usmrtením“.  To je dôkaz, že od úsvitu civilizácie bolo nutné chrániť záujmy zákazníka pred nedbanlivosťou, alebo neznalosťou výrobcu. Pochopiteľne, dnes sa už s tak drakonickými trestami nestretneme, ale princíp zodpovednosti výrobcu za výrobok pretrval do dnešných dní.

 

Dnešný stav legislatívy

V dnešnej dobe je ochrana spotrebiteľa a zároveň povinnosť výrobcu, respektíve toho, kto uvádza výrobok na trh, daná súborom zákonov, predpisov a noriem. Je to pomerne komplexná a spletitá štruktúra rôznych požiadaviek, pravidiel a príkazov. Vyznať sa v nej dokonale si vyžaduje veľa skúseností a praxe. Avšak základné princípy a pravidlá sú celkom prosté.

 

Pravidlá pre zabezpečenia bezpečnosti výrobkov

Každý výrobca, alebo ten, kto uvedie tovar na trh musí spraviť všetko pre to, aby bol ochránený spotrebiteľ voči nechceným následkom použitia výrobku. Čo to znamená? Jednoducho povedané, výrobca musí vykonať analýzu rizík, ktoré sú spojené s bežným použitím výrobku. Ak si potom kúpite povedzme detskú hračku, výrobca musí zaručiť, že nebude obsahovať nepovolené chemické látky, alebo sa z nej nebudú uvoľňovať malé kúsky počas hrania. Účinnou metódou pre odhalenie skrytých rizík je napríklad dizajnová, alebo procesná FMEA.

Každý výrobca musí vykonať maximum pre to, aby jeho výrobky boli vyrobené podľa najnovšej úrovne technologických vedomostí. To znamená, že je neprípustné používať zastaralé, hoci lacnejšie technológie. Túto okolnosť rieši čiastočne trh, pretože výrobcovia sa sami snažia zabezpečiť nové postupy a techniky s cieľom viac uspokojiť zákazníka. Avšak môže sa stať, že výrobca by úmyselne chcel použiť lacnejšie, menej bezpečné postupy, čo mu však neumožňuje platná legislatíva.

V prípade, že výrobca zistí, že by dodal na trh potenciálne nebezpečný výrobok, musí mať v rámci svojej organizácie zavedené postupy pre vyhodnotenie rizika, jeho riadenie a nakladanie s potenciálne nebezpečným výrobkom. V praxi to predstavuje súbor činností, ktoré efektívne ochránia zákazníka pred majetkovou ujmou, alebo ujmou na zdraví. Rýchlosť a adekvátnosť reakcie sa potom posudzuje ako mierka vyspelosti organizácie a hrá dôležitú úlohu pri rozhodovaní v prípadných súdnych sporoch. Čím kvalifikovanejšie firma zareaguje, tým priaznivejšie môže byť posudzovaná.

V Európe, aj v USA existujú informačné systémy, ktoré informujú bežného spotrebiteľa o najhorších bezpečnostných zlyhaniach výrobkov. V EÚ je to systém RAPEX.

V tomto systéme nájde každý občan EÚ nebezpečné výrobky, ktoré sa dostali na trh.  Výnimku tvoria potraviny, pre ktoré je vytvorený iný systém. Zmyslom je ochrániť spotrebiteľa pred ujmou na zdraví, alebo majetku. Povinnosťou výrobcu, alebo toho, kto uvedie tovar na trh je oznámiť príslušným orgánom pre dohľad nad trhom informácie o nebezpečných výrobkoch. Podobne ako pri iných právnych úpravách, ani v tomto prípade neznalosť zákona neospravedlňuje.

Pretože zavedenie a správa systémov chrániacich zákazníkov pred nebezpečným výrobkom v rámci organizácie je pomerne rozsiahla agenda, býva zvykom vo vyspelých firmách poveriť výkonom tejto činnosti pracovníka-špecialistu, Zmocnenca pre bezpečnosť výrobku. Táto funkcia býva často vyžadovanou v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, napríklad  v automobilovom priemysle. Činnosť zmocnenca však je aj proaktívna. K jeho úlohám patrí napríklad sledovanie nových technologických postupov, zapojenie sa do zlepšovania procesov a vylepšovania dizajnu produktu, prenos informácií z vonkajších zdrojov dovnútra organizácie.

 

Možnosti zlepšenia v zabezpečení bezpečnosti výrobku

Podobne, ako dbá každá firma o bezpečnosť vlastných zamestnancov v rámci BOZP, mala by dbať aj o ochranu spotrebiteľa. Nie je výnimkou, že nespoľahlivý výrobok bol príčinou úpadku aj známych a na trhu dlho etablovaných firiem. Podcenením rizika však prišli o postavenie na trhu, nevraviac o súdnych sporoch, ktoré im priniesli nemalé finančné straty, dokonca aj bankrot. Hazard so zdravím spotrebiteľa sa nevypláca a toto riziko by nemala podstupovať žiadna firma, ktorá dbá o vlastných zákazníkov. Bohužiaľ rozsah tohto príspevku nemohol obsiahnuť všetky detaily a ani odpovedať na všetky otázky súvisiace s témou bezpečnosti výrobkov. Ak sa však chcete dozvedieť viac, pozývame Vás na jednodňové školenie Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB).

Naši lektori vám ochotne odpovedia na vaše konkrétne otázky týkajúce sa uvedenej problematiky. Prajeme vám, aby ste sa do problémov spojených s bezpečnosťou výrobku nedostali ani ako výrobcovia, ani ako spotrebitelia. Avšak aj tu platí, že šťastie praje pripraveným.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Ako zvládnuť Black Swan udalosť

Total Productive Maintenance: cesta k takmer bezporuchovej výrobe - Druhá časť

Total Productive Maintenance: cesta k takmer bezporuchovej výrobe - Prvá časť

Podobné články

Ako sa vyznať v príručkách VDA a načo slúžia

Ako sa vyznať v príručkách VDA a načo slúžia

KATEGÓRIA

VDA je skratka pre Verband der Automobilindustrie - v doslovnom preklade združenie automobilového priemyslu. Organizácia bola založená už v roku 1901. Ide o nemeckú inštitúciu, spojenie výrobcov automobilov a ich dodávateľov zložené z viac ako 600 členských spoločností. Táto organizácia formulovala mnoho požiadaviek v oblasti automotive, ktoré sú zhrnuté vo viacerých príručkách. My Vám ponúkame ich prehľad a vysvetlenie, čomu sa ktorá venuje a čo v nej nájdete.

Zobraziť viac
Ako zvládnuť Black Swan udalosť

Ako zvládnuť Black Swan udalosť

KATEGÓRIA

Termín Black Swan – Čierna labuť sa používa pre označenie nepredvídateľnej udalosti, ktorá má potenciálne vážne následky. Pretože Black Swan udalosti sú extrémne zriedkavé a špecifické a nie je možné ich predpovedať, v prípade, že takáto udalosť nastane, chýbajú firmám poznatky z minulosti ako postupovať. Termín Black Swan bol spopularizovaný spisovateľom Nicholasom Talebom, ktorý použil metaforu čiernej labute preto, lebo ľudia po stáročia verili že existujú len labute bielej farby a čiernu labuť si nedokázali predstaviť. Túto domnienku vyvrátilo objavenie čiernych labutí v Austrálii.

Zobraziť viac
Prečo firmy potrebujú interných audítorov a aké sú ich prínosy?

Prečo firmy potrebujú interných audítorov a aké sú ich prínosy?

KATEGÓRIA

Vo svete ISO vyžadujú všetky normy systému riadenia (ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001 atď.), aby mala firma interný audit a systém vykonávania pravidelných interných auditov. Mnoho majiteľov malých a stredných podnikov si myslí, že interné audity sú zvyčajne potrebné iba pre väčšie firmy a väčšinou len na finančné audity. Primárnym cieľom interného auditu podľa noriem ISO je pravidelne prehodnocovať kritické „core business“ procesy, aby sa zabezpečilo, že systém manažérstva spĺňa požiadavky relevantnej ISO normy ako aj vlastné interné požiadavky organizácie, že systém efektívne funguje a je udržiavaný.

Zobraziť viac
Revidovaný systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok ISO 13485:2016 – kedy a pre koho je potrebný?

Revidovaný systém manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok ISO 13485:2016 – kedy a pre koho je potrebný?

KATEGÓRIA

Norma ISO 13485:2016 je vytvorená a určená pre využitie v organizáciách, ktoré sa zaoberajú konštrukciou, vývojom, výrobou, inštaláciou, servisom a predajom a distribúciou zdravotníckych pomôcok. Aktuálne ide pomerne rýchlo do popredia a stáva sa štandardom pre organizácie pôsobiace v odvetví zdravotníckych pomôcok. 

Zobraziť viac

Newsletter