Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ako zvládnuť Black Swan udalosť

KATEGÓRIA

Čo sú udalosti Black Swan

Termín Black Swan – čierna labuť sa používa pre označenie nepredvídateľnej udalosti, ktorá má potenciálne vážne následky.

Pre lepšie pochopenie je vhodné porovnať udalosť čiernej labute s udalosťou, ktorá čiernou labuťou nie je. Na nasledujúcej grafike tachometra sú udalosti rozdelené do troch skupín, podľa miery ich variability, teda neistoty s nimi spojenej.

 


Známe udalosti v ľavej (pomalej) časti tachometra sú udalosti, ktoré sú jednoducho predpovedateľné a objavujú sa s pravidelnosťou. V prostredí podniku ide napríklad o platenie daní či pravidelných faktúr. Nakoľko sú tieto udalosti predvídateľné, nesú so sebou veľmi nízku mieru rizika a firma sa na ne nemusí špeciálne pripravovať.

Známe neznáme udalosti v strednej časti predstavujú udalosti, o ktorých vieme, že sa môžu vyskytnúť. Tieto udalosti sa líšia frekvenciou svojho výskytu a závažnosťou svojho dopadu. Inými slovami: vieme, že táto situácia môže nastať, ale nevieme predvídať, kedy nastane a aká bude závažná.  V prostredí podniku môže byť príkladom takejto udalosti napríklad strata dodávateľa alebo pracovný úraz. S týmito udalosťami je spojená väčšia miera rizika ako pri známych udalostiach a firmy sa na ne pripravujú.

Poslednú kategóriu v pravej (rýchlej) časti predstavujú neznáme udalosti - Black Swan udalosti. Táto kategória predstavuje pre firmu najväčšie riziko, pretože Black Swan udalosti nie je možné predpokladať. V prípade, že takáto udalosť nastane, chýbajú firmám informácie a poznatky z minulosti, ako v takejto situácii postupovať, nakoľko sa jedná o extrémne zriedkavé a špecifické udalosti, ktoré si nedokážeme predstaviť predtým, než reálne nastanú.

Charakteristickými znakmi Black Swan udalosti sú:

 • extrémna zriedkavosť;
 • vážny dopad;
 • šokujúci charakter vyplývajúci z nepredvídateľnosti tejto udalosti;
 • snaha racionalizovať túto udalosť pri spätnom pohľade.

Pôvod termínu Black Swan

Termín Black Swan bol spopularizovaný spisovateľom, profesorom a bývalým obchodníkom na Wall Street, Nassimom Nicholasom Talebom v roku 2007 pred finančnou krízou, ktorá vypukla v roku 2008. Autor zvolil metaforu čiernej labute z dôvodu, že ľudia po stáročia žili v domnení, že na svete existujú iba biele labute a labuť čiernej farby si nedokázali predstaviť. Táto domnienka bola rázom vyvrátená po tom, čo v Austrálii nečakane objavili labute čiernej farby.

Autor teórie čiernej labute tiež identifikuje 5 zvláštností ľudského správania, zodpovedných za slepotu voči čiernym labutiam:

 • ľudia majú tendenciu kategorizovať, pričom sa sústreďujú na vopred vybrané údaje, ktorými sa utvrdzujú vo svojom presvedčení a protiargumenty ignorujú (potvrdenie zaujatosti);
 • ľudia vytvárajú príbehy, aby vysvetlili udalosti a súvislosti aj tam, kde neexistujú, kvôli ilúzii porozumenia (naratívny omyl);
 • ľudská povaha nie je naprogramovaná na to, aby si predstavovala čierne labute;
 • ľudia majú tendenciu ignorovať tiché dôkazy a neúmerne sa zameriavať na zlyhania alebo úspechy;
 • ľudia nadhodnocujú svoje vedomosti a príliš úzko sa zameriavajú len na odborné znalosti vo svojej oblasti (tunelová vízia), ignorujúc ďalšie zdroje neistoty (ľudský omyl).

Je Black Swan krízou?

Mnohí ľudia si pojem Black Swan spájajú s krízou a veria, že havarijné plány využívané v rámci  krízového riadenia, business continuity management, účinná stratégia v oblasti vzťahov s verejnosťou či risk management umožní ich organizácii úspešne vyriešiť každú nepredvídanú udalosť či krízu.

Aj keď to môže byť pravda, nie všetky čierne labute sú krízou. Príkladom pozitívnej čiernej labute je napríklad bankrot konkurenta po nečakaných udalostiach na trhu, vydanie bestselleru alebo neočakávaný pád diktátora – pre ľudí, ktorých utláčal.

Možno ešte dôležitejšie je, že nie všetky krízy sú čiernymi labuťami, čo dokazuje napríklad rozdiel medzi typickým zemetrasením a zemetrasením, ktoré zasiahlo v marci 2011 Japonsko a spôsobilo tsunami. Hoci zemetrasenia sú pomerne bežným javom a príslušné organizácie s nimi počítajú a majú pripravené havarijné plány pre prípad, že nastane, zemetrasenie z roku 2011 bolo viac ako kríza. Bola to čierna labuť, pretože si nikto nedokázal predstaviť jeho veľkosť a rozsah - pričom organizácie boli šokované jeho ohromujúcim účinkom. Ďalším príkladom Black Swan udalosti je napríklad finančná kríza z roku 2008, potopenie nepotopiteľného Titanicu, prípadne teroristické útoky v USA v roku 2011.

Taleb tvrdí, že hoci sú Black Swan udalosti extrémne zriedkavé a nepredvídateľné, vzhľadom na ich potenciálne katastrofické následky je dôležité, aby sme vždy počítali s tým, že môžu z času na čas nastať a podľa toho preventívne plánovali.

Ak je nemožné predpovedať Black Swan udalosť, ako sa na ňu majú organizácie pripraviť?

Mnohé podniky sa počas Black Swan udalostí dostávajú do ťažkostí, prípadne úplne zaniknú, avšak nájdu sa aj podniky, ktoré prežijú udalosti čiernej labute bez väčších ťažkostí, ba dokonca prosperujú.

Ide iba o šťastie či osud, ktorý určí, ktorý podnik prežije a ktorý zanikne, alebo existuje kľúč k úspešnému zvládnutiu Black Swan?

Popredná medzinárodná spoločnosť z Anglicka zaoberajúca sa risk managementom a zaistením pri skúmaní udalosti čiernej labute zistila, že pre úspešné zvládnutie negatívnych dopadov Black Swan udalostí je dôležitá psychológia prežitia.

Medzi psychologické následky katastrof patrí šok, strach, panika, nedôvera, popieranie, hnev a smútok. Spoločnosti, ktoré neprežijú Black Swan, zvyčajne prejavujú jednu alebo viac z týchto reakcií.

Často túto situáciu popierajú alebo sú ochromené nedôverou a nerozhodnosťou. Pokiaľ konajú, tak len pomaly, pričom sa úzko zameriavajú len na jedno možné riešenie (tunelová vízia) a opomínajú riešenia, ktoré by mohli byť k dispozícii okamžite. V konkurenčnom podnikateľskom prostredí si takéto konanie spoločnosti nemôžu dovoliť ani za normálnych okolností a obzvlášť nie počas udalostí Black Swan, kedy je v stávke prežitie ich spoločnosti.

Práve tu vstupuje do hry psychológia prežitia.

Autor knihy “The Survivors Club” Ben Sherwood identifikuje niekoľko znakov spoločných pre osoby, ktoré prežili katastrofu, pričom každá z týchto charakteristík slúži na potlačenie psychologických následkov Black Swan:

 • aktívna pasivita: zhodnotenie stavu situácie a toho, čo je potrebné vykonať;
 • reálny pohľad na situáciu: vnímanie skutočnosti, nie našich očakávaní;
 • otvorenosť novým možnostiam: ochota prijímať riešenia mimo komfortnej zóny, ktoré by boli v inej situácii pravdepodobne zavrhnuté;
 • presvedčenie, že existuje riešenie situácie;
 • vytrvalosť: je dôležité nevzdávať sa.

Úspešné zvládnutie Black Swan udalosti nie je len o samotnom prežití spoločnosti. Je tiež o tom, aby  zo zlej situácie, ktorá nastala, vyťažila maximum a vyšla z nej lepšia a silnejšia ako predtým.

Pokiaľ máte záujem, spoločnosť CeMS Vám pomôže pripraviť sa na negatívny vplyv nečakaných udalostí. Máme bohaté skúsenosti v oblasti risk managementu a preto v ponuke našich školení nájdete aj školenia z tejto oblasti. Ponúkame Vám tiež certifikáciu  BCMS (Business Continuity Management System) podľa medzinárodnej normy ISO 22301. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade, ak nastane mimoriadna nepredvídaná udalosť, akými je napríklad živelná katastrofa, výpadok elektrickej energie, požiar, nedostatok pracovníkov v dôsledku pandémie a podobne.

 

Mohlo by Vás zaujímať:

Certifikácia BCMS (Business Continuity Management System) podľa normy ISO 22301

Manažment rizík

Time Management, Stress Management, Risk Management (Management II)

Podobné články

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

Deň Zeme: Oslava našej planéty a výzva na jej ochranu

KATEGÓRIA

Deň Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Je to deň, kedy si pripomíname krásu a krehkosť Zeme a našu zodpovednosť za jej ochranu.

Zobraziť viac
Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

Ako prebiehal úspešný projekt implementácie Lean

KATEGÓRIA

Chcete zlepšiť OEE? Vieme Vám pomôcť pomocou projektov implementácie Lean.

Zobraziť viac
Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Nestrať prácu – vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

KATEGÓRIA

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 8. apríla 2024 spúšťa nový národný projekt Zručnosti pre trh práce, cez ktorý bude možné získať finančnú podporu na vzdelávanie alebo rekvalifikáciu.

Zobraziť viac
Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

Aké zmeny MMOG/LE prináša aktuálna verzia 6 pre dodávateľský reťazec v automotive?

KATEGÓRIA

Členovia AIAG a Odette spolu s etablovanými priemyselnými partnermi a zainteresovanými stranami sa rozhodli vydať novú verziu MMOG/LE, s cieľom podporiť nasledujúce ciele pre stabilnejší a predvídateľnejší dodávateľský reťazec.

Zobraziť viac

Newsletter