Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Ing. Tomáš Foltin

Absolvent a inžinier Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor Biochémia a biotechnológia.  Následne pracoval pre Kraft Foods Slovakia a.s. v Bratislave na oddeleniach výskumu a vývoja. Pôsobil aj ako inžinier v oblasti kontinuálneho zlepšovania pre nadnárodnú korporáciu. Má za sebou úspešne ukončené 2 Black belt projekty s ročnou úsporou viac ako 100.000 USD a 1 Green belt projekt s ročnou úsporou viac ako 35.000 USD. Dlhoročne pôsobil ako interný lektor, kde svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosti využíval pri školeniach . Momentálne pracuje hlavne ako externý lektor a senior konzultant, pričom úspešne implementoval projekty 5S, TPM - Totálne produktívna údržba, FMEA podľa AIAG/VDA, SPC - Štatistické riadenie procesov, MSA - Analýza systému merania, SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu, TAG systém, Kaizen systém, OPL - nástroj na zdieľanie informácií, a Lean management v spoločnostiach z oblasti automotive, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.

Vzdelanie:

Absolvent a inžinier Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor Biochémia a biotechnológia. Absolvoval školenia Black Belt training in the scope of Lean 6 Sigma processes, MS Access Database system - programming in Visual Basic for Application,  Design Safety Analysis v potravinárskom priemysle, Interný audítor systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

Začínal ako špecialista na analýzu potravín na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave, kde sa podieľal na vývoji a realizácii analytických metód potravín. Neskôr pracoval pre spoločnosť Palma – Tumys a.s. ako vedúci oddelenia výskumu a vývoja, kde riadil činnosti tímu výskumu a vývoja zameraných na potreby obchodných partnerov. Rovnako riadil vývoj a inovácie nových produktov. Podieľal sa na auditoch procesov a dokumentácie podľa požiadaviek normy ISO 9001. Od roku 2004 do 2011 pracoval ako vývojový pracovník pre Kraft Foods Slovakia a.s. v Bratislave. Vytváral a riadil špecifikácie výrobku, viedol implementácie HACCP a vývoj produktov v spolupráci s obchodnými partnermi. Aktuálne pôsobí ako inžinier v oblasti kontinuálneho zlepšovania pre nadnárodnú korporáciu v oblasti potravinárstva, kde sa podieľa na tvorbe projektov Black belt a Green belt, implementácii Lean Six Sigma, metódy 5S, TPM, optimalizácii výroby, technologickej podpore a na školení zamestnancov. Aktuálne má za sebou úspešne ukončené 2 Black belt projekty s ročnou úsporou viac ako 100.000 USD a 1 Green belt projekt s ročnou úsporou viac ako 35.000 USD.

Lektorské skúsenosti a publikácie:

Dlhoročne pôsobí ako interný lektor kde svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosti využíva pri školeniach LEAN Management, Metóda 5S, SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu, TAG systém, Kaizen systém, OPL - nástroj na zdieľanie informácií, MSA - analýza procesu merania, SPC I, SPC II a ďalších tréningov v oblasti zlepšovania procesov.

Referencie

Najvýznamnejšie referencie:  

Palma Tumys a.s.; Kraft Foods Slovakia a.s.; QM Slovakia, s.r.o.; GAJOS, s.r.o.; VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.; Belt & Buckle s.r.o.; GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.; FM Slovenska, s.r.o.; ECS Slovakia, s.r.o.; Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.; RAVEN a.s.; Pankl Automotive Slovakia s.r.o.; TRIGO Slovakia, s.r.o.; MATADOR Automation, s. r. o.;  Automotive Group SK, s.r.o.; FREMACH TRNAVA, s.r.o.; Leadec s. r. o.; IAC Group (Slovakia) s.r.o.; JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.; Hörmann Automotive Slovakia s.r.o.; SAMHWA TECH, s. r. o.; Slovakian Door Company, s.r.o.; AAH PLASTICS s.r.o. a ďalšie. Má za sebou viac ako 150 interných tréningov na vyššie uvedené metódy.

Školenia