Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Tomáš Foltin

98,77 %
13 hodnotení

Absolvent a inžinier Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor Biochémia a biotechnológia.  Následne pracoval pre Kraft Foods Slovakia a.s. v Bratislave na oddeleniach výskumu a vývoja. Pôsobil aj ako inžinier v oblasti kontinuálneho zlepšovania pre nadnárodnú korporáciu. Má za sebou úspešne ukončené 2 Black belt projekty s ročnou úsporou viac ako 100.000 USD a 1 Green belt projekt s ročnou úsporou viac ako 35.000 USD. Dlhoročne pôsobil ako interný lektor, kde svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosti využíval pri školeniach . Momentálne pracuje hlavne ako externý lektor a senior konzultant, pričom úspešne implementoval projekty 5S, TPM - Totálne produktívna údržba, FMEA podľa AIAG/VDA, SPC - Štatistické riadenie procesov, MSA - Analýza systému merania, SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu, TAG systém, Kaizen systém, OPL - nástroj na zdieľanie informácií, a Lean management v spoločnostiach z oblasti automotive, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.

Vzdelanie:

Absolvent a inžinier Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, odbor Biochémia a biotechnológia. Absolvoval školenia Black Belt training in the scope of Lean 6 Sigma processes, MS Access Database system - programming in Visual Basic for Application,  Design Safety Analysis v potravinárskom priemysle, Interný audítor systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

Začínal ako špecialista na analýzu potravín na Colnom riaditeľstve SR v Bratislave, kde sa podieľal na vývoji a realizácii analytických metód potravín. Neskôr pracoval pre spoločnosť Palma – Tumys a.s. ako vedúci oddelenia výskumu a vývoja, kde riadil činnosti tímu výskumu a vývoja zameraných na potreby obchodných partnerov. Rovnako riadil vývoj a inovácie nových produktov. Podieľal sa na auditoch procesov a dokumentácie podľa požiadaviek normy ISO 9001. Od roku 2004 do 2011 pracoval ako vývojový pracovník pre Kraft Foods Slovakia a.s. v Bratislave. Vytváral a riadil špecifikácie výrobku, viedol implementácie HACCP a vývoj produktov v spolupráci s obchodnými partnermi. Aktuálne pôsobí ako inžinier v oblasti kontinuálneho zlepšovania pre nadnárodnú korporáciu v oblasti potravinárstva, kde sa podieľa na tvorbe projektov Black belt a Green belt, implementácii Lean Six Sigma, metódy 5S, TPM, optimalizácii výroby, technologickej podpore a na školení zamestnancov. Aktuálne má za sebou úspešne ukončené 2 Black belt projekty s ročnou úsporou viac ako 100.000 USD a 1 Green belt projekt s ročnou úsporou viac ako 35.000 USD.

Lektorské skúsenosti a publikácie:

Dlhoročne pôsobí ako interný lektor kde svoje nadobudnuté skúsenosti a znalosti využíva pri školeniach LEAN Management, Metóda 5S, SMED - Eliminácia strát pri zmene sortimentu, TAG systém, Kaizen systém, OPL - nástroj na zdieľanie informácií, MSA - analýza procesu merania, SPC I, SPC II a ďalších tréningov v oblasti zlepšovania procesov.

Referencie

In-house školenia

UDENCO s.r.o.

Online školenia

MATADOR Automotive Vráble, a.s. | KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka | FREMACH TRNAVA, s.r.o. | REGADA,s.r.o | CRW Slovakia, s.r.o. | Cikautxo CZ s.r.o. | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | INVENTIVE, s.r.o. | iProcess Technologies s.r.o. | Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. | Hanhart Morkovice s.r.o. | Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o. | CeMS, s.r.o. | SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. | ELEKTROCONNECT, s.r.o. | CS WEB, s.r.o | Ing. Tomáš Pekár CREATIVE SOLUTION | Orange Slovensko, a.s. | SCHENKER spol.s r.o. | Röchling Automotive Slovakia s. r. o. | Penta Real Estate, s. r. o. | PEGATRON Czech s.r.o. | WAY INDUSTRIES, a.s. | P.B.M.B. Consulting s.r.o. | Versium, s.r.o. | STROJLAB, s.r.o. | TECHNOGYM E.E., s. r.o. | Arcondis Solutions s.r.o. | Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o.

Najvýznamnejšie referencie:  

Palma Tumys a.s.; Kraft Foods Slovakia a.s.; QM Slovakia, s.r.o.; GAJOS, s.r.o.; VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.; Belt & Buckle s.r.o.; GG Cables and Wires Slovakia s.r.o.; FM Slovenska, s.r.o.; ECS Slovakia, s.r.o.; Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o.; RAVEN a.s.; Pankl Automotive Slovakia s.r.o.; TRIGO Slovakia, s.r.o.; MATADOR Automation, s. r. o.;  Automotive Group SK, s.r.o.; FREMACH TRNAVA, s.r.o.; Leadec s. r. o.; IAC Group (Slovakia) s.r.o.; JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o.; Hörmann Automotive Slovakia s.r.o.; SAMHWA TECH, s. r. o.; Slovakian Door Company, s.r.o.; AAH PLASTICS s.r.o. a ďalšie. Má za sebou viac ako 150 interných tréningov na vyššie uvedené metódy.

Školenia organizované lektorom Ing. Tomáš Foltin

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.11.2024

Autor blogov

PSCR nahradilo a doplnilo PSB

Aký je rozdiel medzi PSB a PSCR? Prečo PSB už nestačí a čo sa zmenilo? Aké školenie by ste mali absolvovať?

Zobraziť viac

Čo musí splniť výrobca, aby boli výrobky bezpečné?

Každý z nás sa denne stretne s činnosťou, ktorú považujeme za takú banálnu, že jej nevenujeme prakticky pozornosť: nakupovanie. Meníme hmotné statky za tovar, ktorý chceme používať, alebo spotrebovať. Vždy, keď do košíka vložíte rožky, z e-shopu objednáte nový televízor, alebo si vyberiete nové auto, dôverujete výrobcovi. Dôvera spočíva v predpoklade, že jeho výrobok uspokojí vaše potreby. S čím však pravdepodobne nepočítate je fakt, že vysnívaný výrobok vás môže ohroziť na zdraví, živote, alebo vám spôsobiť škody.

Zobraziť viac

Total Productive Maintenance: cesta k takmer bezporuchovej výrobe - Druhá časť

TPM je program, ktorý podstatne ovplyvňuje a mení vzťahy oddelení a pracovníkov, hoci to nie je primárny cieľ. Zmeny preto musia byť vykonané postupne, v krokoch tak, aby sa na pevných základoch dal vybudovať ďalší stupeň. Pokiaľ sa podnik rozhodne zaviesť TPM, musí to byť rozhodnutie jasné a nezvratné.

Zobraziť viac

Total Productive Maintenance: cesta k takmer bezporuchovej výrobe - Prvá časť

Po obnove vojnou zničeného hospodárstva Japonska sa do popredia dostala otázka údržby strojov. Výrobné závody pracovali metódami preventívnej a produktívnej údržby, ktoré boli importované z USA. Ich základom bola myšlienka predísť poruche predtým, ako nastane a tým ušetriť zdroje nutné na obnovu chodu zariadenia. Naviac zásah do zariadenia bol zrealizovaný plánovane, čím bol vykonaný oveľa efektívnejšie, ako pri neplánovanej poruche.

Zobraziť viac

5 hlavných limitov prečo nie je Lean Six Sigma všemocná

Lean Six Sigma je silným nástrojom na odstraňovanie strát, alebo problémov v akomkoľvek procese. V Lean Six Sigma sa musí dodržiavať disciplína a rozhodnutia sa prijímajú na základe analýzy nameraných údajov, čiže poznania problému. Napriek tomu, že sa zdá často neosobná a neľudská, opak je pravdou. Aké sú ale jej limity a nástrahy?

Zobraziť viac

Na čo slúži SPC - Statistical Process Control?

Vysvetlenie a pochopenie pojmov SPC (štatistické riadenie procesov), Gaussovej funkcie (krivky Normálneho rozdelenia), regulačných diagramov, indexy spôsobilosti a indexy výkonnosti procesov. Stručný opis ako zaviesť SPC do praxe.

Zobraziť viac

Ako udržať metódu 5S funkčnú

V prvom rade treba priznať, že neexistuje presný návod ako metódu 5S udržať. Ani my Vám tu neprezradíme nejaké revolučné riešenie. Bolo by to veľmi jednoduché. Pokúsime sa Vám poskytnúť zopár rád a trikov tak, aby Vaši zamestnanci nepovažovali 5S za otravovanie a aby spolupracovali na jej udržiavaní a funkčnosti.

Zobraziť viac

ROZHOVOR: Čo je Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je súbor techník a nástrojov, ktorý pomáha zabrániť stratám materiálu, energie, zákazníkov a ľudských zdrojov. V strede pozornosti je zákazník, ako externý činiteľ a zamestnanec, ako interný a najdôležitejší činiteľ. Lean Six Sigma je cesta úprimnosti, pokory a snahy robiť ľudí spokojnejšími.

Zobraziť viac