Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Legislatívny rámec boja proti korupcii

Štatistika hodnotenia školenia

100 %
Priemer z 1 hodnotenia
1
0
0
0
0

Odporúčania účastníkov

1
účastník odporúča
toto školenie
0
účastníci neodporúčajú
toto školenie