Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Adriana Hudecová

97,16 %
32 hodnotení

16 rokov pôsobila v súkromnej spoločnosti GIMAX, ktorá zabezpečovala široké spektrum služieb pre jedného z najväčších európskych výrobcov osobných a nákladných pneumatík Continental.
Začínala ako referentka integrovaného manažérskeho systému, kde hlavnou pracovnou náplňou bolo zabezpečiť dodržiavanie a plnenie požiadaviek  normy ISO 9001 a ISO 14001.
Okrem toho zabezpečovala zákonné školenia pre zamestnancov, ktoré boli nevyhnutné pre kvalitné vykonávanie služieb. Ako lektorka zabezpečovala školenia týkajúce sa zavedených systémov QMS a EMS. 
V roku 2007 implementovala systém manažérstva kvality a environmentu v spoločnosti vykonávajúcej vstupnú logistiku. 
Od roku 2012 pôsobila na pozícii vedúcej oddelenia ESH a kvality. Vytvárala internú dokumentáciu týkajúcu sa poskytovaných služieb od upratovania, priemyselného čistenia, údržby a opráv manipulačnej techniky až po vstupnú a výrobnú logistiku.
Spolupracovala pri implementácii systému manažérstva kvality v spoločnosti zabezpečujúcej skladovanie hotových výrobkov. 
Pripravovala všetky potrebné dokumenty pre zavedenie systému manažérstva kvality v spoločnosti vykonávajúcej čistiace a upratovacie práce v Českej republike.
Má skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva, identifikácie environmentálnych rizík, podieľala sa na tvorbe havarijných plánov a havarijných inštrukcií.
Zúčastnila sa desiatok zákazníckych auditov a zabezpečovala plnenie opatrní z toho vyplývajúcich.
Spolupracovala s bezpečnostnými technikmi na tvorbe dokumentácie pre oblasť BOZP, pri analýze rizík i pri šetrení pracovných úrazov. Venovala sa aj oblasti tykajúcej sa ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia – kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík, spolupráca na tvorbe prevádzkových poriadkov.
Ako interná audítorka QMS, EMS a OHSAS má bohaté skúsenosti s výkonom interných auditov a identifikáciou nezhôd. 
Je držiteľkou certifikátu manažér systémov kvality a interný audítor QMS, EMS a OHSAS.
 

Referencie

In-house školenia

VÚRUP, a.s.

Online školenia

Formel D Slovakia s. r. o. | VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. | TATRAVAGÓNKA a.s. | Datamars Slovakia s. r. o. | Snop Automotive Malacky, a. s. | KARTESIS SK s.r.o. | HBPO Slovakia s.r.o. | Tomra Sorting s.r.o. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | MIHAS s.r.o. | DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | LiV ELEKTRA, a.s. | Packeta Slovakia s. r. o. | Poppe + Potthoff s.r.o. | DHL Solutions k.s. | ENSECO, a.s. | Cikautxo CZ s.r.o. | Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o. | MTA SLOVAKIA s.r.o. | Haspo.sk s. r. o. | VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. | Torun & Schmidt s.r.o. | MANDÍK, a.s. | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. | TRANSSERVIS, a.s. Košice | NEOGRAFIA, a.s. | Scheuch s.r.o. | TYP AGENCY s.r.o. | ACS International s.r.o. | TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. | DOKA DREVO, s.r.o. | IKEA Industry Slovakia s. r. o., o.z. Malacky Boards | ToPo BTS Dolný Kubín, s. r. o. | SJG Slovakia s.r.o. | MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s. | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. | TI-Hanil Slovakia, s.r.o. | BDI spol. s r.o. | GeWiS Slovakia s. r. o. | Ing. Renáta Chmárová | M-tech & Automation s.r.o. | Makeen Energy A/S | Stavebná mechanizácia, s.r.o. | Oblastní charita Polička | ELEKTROCONNECT, s.r.o. | Axxence Slovakia s.r.o. | CARO - LIK, s. r. o. | Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | HiProTech s.r.o. | Soletanche Bachy Slovensko, s. r. o. | Duslo, a.s. | Innomotics, s.r.o. | AJ Metal Design a.s. | UDENCO s.r.o. | SECURITAS SK s. r. o. | Safeo s. r. o. | MAHLE Industrial Thermal Systems Námestovo s.r.o. | MAHLE Behr Námestovo s.r.o. | PLUS Academia spol. s r. o.