Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Mgr. Jana Žiaková

97,15 %
55 hodnotení

Študovala 3 roky Materiálové inžinierstvo na MTF STU Trnava a v oblasti manažmentu a riadenia diaľkovo vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave - odbor Manažment, diplomová práca Leadership - vodcovský prístup v manažérskej práci. Pôsobí 24 rokov na kvalite v slovenských aj zahraničných firmách. Implementovala systémy manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a IATF 16949 v greenfieldových projektoch , má skúsenosti s ich zlepšovaním v zabehnutých organizáciách. Od roku 2001 pôsobí ako audítor podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, VDA 6.3 . Má kvalifikáciu IRCA certifikačný audítor pre normy ISO 9001 aj ISO 14001. Momentálne pôsobí ako manažér kvality v zahraničnej spoločnosti - príprava na certifikáciu podľa ISO 9001 a následne IATF 16949. Aktuálne spolupracuje s CEMS ako lektor a audítor pre oblasť core tools automotive.

Vzdelanie
Magisterský titul získala na Vysokej škole ekonómie a manažmentu v Bratislave. Ďalej absolvovala množstvo kurzov a školení v oblasti systému manažérstva kvality – QS 9000 Internal Quality Audits, metrológie v organizácii, environmentálneho manažérstva systému a auditu do STN EN ISO 14001, QM – Quality Manager, Internal Audítor ISO / TS 16949, QM audit podľa STN EN ISO 9001, STN EN ISO 13485, 8D Teória a práca, Requirements of Daimler Group for Supplier, Module A – Generic Basics for VDA 6.3 process auditors, Module BII – Generic Basics for VDA 6.3 produkt life cycle, VDA. proces audítor, ISO / TS 16949, Internal Auditor, Retraining pre interných audítorov QMS pre automotive according IATF 16949:2016, Internal audítor QMS according ISO 9001, 14001, a OHSAS 18001, Quality Manager QMS, Training, Internal Auditor pre QMS according IATF 16949:2016, ISO 14001:2015 Auditor Conversation Training a Internal Auditor according 50001 and ISO 19011.

Prax a získané skúsenosti
Od roku 1998 pracovala v spoločnosti SEWS Slovakia, s. r. o. na pozícii Správcu dokumentácie na oddelení kvality. Tu sa podieľala na implementácii QS 9000 v závode, pripravovala dokumentáciu, pracovné návody a vykonávala interné audity a analýzy.
V roku 2007 prešla do spoločnosti BACOU – DALLOZ, s. r. o., kde zastávala pozíciu ISO špecialistky. Jej zodpovednosťou bola správa IMS dokumentov, riadenie metrológie a internej kalibrácie meracích zariadení a príprava analytických správ. Spolupracovala aj pri analýze reklamácií.
Od roku 2012 pracovala v spoločnosti VUSAPL, a. s., ako Manažér kvality. Tu sa starala o manažment systému kvality podľa ISO 9001 a ISO TS 16949. Zabezpečovala prípravu spoločnosti na certifikáciu podľa normy 14001, viedla oddelenie kvality a zabezpečovala motiváciu a rozvoj zamestnancov. Mala na starosti implementáciu 5S, Kaizen aktivity, korekciu chýb, 8D reporty a riešenie reklamácií.
Súčasne v roku 2013 začala pracovať ako externý audítor pre firmu 3Pack, s. 9001.
Od roku 2015 pracovala pre ZKW Slovakia, s. r. o., kde sa zameriavala na kvalitný zákaznícky servis. Zabezpečovala analýzu reklamácií, prípravu 8D reportov, kontrolu kvality v sériovej výrobe a poskytovala podporu vo výrobe. Vykonávala interné a externé analýzy procesov, analýzu zákazníckych sťažností a vzorkovanie produktov. V roku 2019 prešla na pozíciu regresného manažéra, kde sa starala o riadenie odberateľských a dodávateľských reklamácií, garančných reklamácií a nápravných opatrení v procese. Tiež zostavovala a optimalizovala ukazovatele výkazov COPQ a komunikovala so zákazníkmi a dodávateľmi.

V spoločnosti Honeywell Safety Products Slovakia s. r. o. pracovala v rokoch 2018 a 2019 ako Generálny manažér kvality bezpečnosti. Jej hlavnými úlohami bola kontrola zavedeného systému manažérstva kvality, plánovania, organizovania a vykonávania interných a externých auditov podľa ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 a požiadaviek zákazníkov. Zároveň mala zodpovednosť za riadenie, motiváciu a rozvoj tímu oddelenia kvality.
Od roku 2021 pracuje v spoločnosti Ricor, s. r. o. na pozícii Manažéra kvality. Tu je zodpovedná za prípravu spoločnosti na certifikáciu podľa ISO 9001 a normy IATF 16949. Jej pracovnou náplňou zahŕňa prípravu systému, nastavenie procesov, vykonávanie interných auditov a interné školenia zameraných na kvalitu.

Lektorské skúsenosti
S vyškolovaním má dlhoročné skúsenosti už zo svojej praxe a pracovných pozícií, kde poskytovala lektorské služby, kedy viedla oddelenie kvality a daný personál aj školila. So spoločnosťou CeMS-Co, s. r. o. spolupracuje dlhodobo a školí v oblasti Auditovania, kvality, systému manažmentu, riadenia a zlepšovania procesov.

Referencie

In-house školenia

Pankl Automotive Slovakia s.r.o. | Magna Electronics Slovakia s.r.o. | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | KUK COILS Slovakia s. r. o.

Online školenia

ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany, s. r. o. | littlefinger, s.r.o. | PERPEDES SK s. r. o. | Magna Exteriors (Slovakia) s.r.o. | Lindner Türen - Fassaden s.r.o. | Somma s. r. o. | GZ Media, a.s. | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o. | Formel D Slovakia s. r. o. | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. | Metalimpex Slovakia, s.r.o. | Kongsberg Automotive, s.r.o. | Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. | GEWE-TEC SK s.r.o. | RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o. | ŠVEC a SPOL, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | PFS, a.s. | MORAVIA Stamping a.s. | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | FYSAM Auto Decorative Slovakia s.r.o. | LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. | HMH, s.r.o. | SAFETY PROVIDE s. r. o. | Bel Power Solutions, s.r.o. | KDK Automotive Czech s.r.o. | Bosch Electrical Drives SK s.r.o. | Minebea Slovakia s.r.o. | Küster - automobilová technika spol. s r.o. | LINDAB s.r.o. | Snop Automotive Malacky, a. s. | Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | ENVI - Help s.r.o. | BOZPO, s.r.o. | ecorec Slovensko s.r.o. | Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. | Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. | HBPO Slovakia s.r.o. | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | KOMPOZITUM s.r.o. | SLOVAKTUAL s.r.o. | KARTESIS SK s.r.o. | CIKAUTXO SK s.r.o. | Siemens Mobility Austria GmbH | Carbonlytics Company s.r.o. | EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. | ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. | ADRIAN MED, s.r.o. | Peikko Slovakia s.r.o. | MTA SLOVAKIA s.r.o. | EWOX, s.r.o. | QSpro s. r. o. | VEGUM a. s. | KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. | Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. | Haspo.sk s. r. o. | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Slovenská agentúra životného prostredia | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | METRO Bratislava a.s. | MMK Project s. r. o. | VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. | NEO SLOVAK a.s. Košice | HYDAC s.r.o. | Nemocnice TGM Hodonín, p.o. | Stavebná mechanizácia, s.r.o. | ELEKTROCONNECT, s.r.o. | HOLLEN s.r.o. | Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o. | Altcam Slovakia s.r.o. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Frauenthal Gnotec Slovakia s.r.o. | HiProTech s.r.o. | Innomotics, s.r.o. | HIGA, s.r.o.