Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

PhDr. Lenka Kurhajcová, PhD.

93,56 %
9 hodnotení

Vyštudovala ekonomiku a manažment podniku so špecializáciou na personálny manažment. Úspešne ukončila doktorandské štúdium so zameraním na krízovú komunikáciu. Pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a VŠBM v Košiciach.  Pomáhala so zavádzaním ISO 9001 v spoločnosti na pozícii internej audítorky. Aktuálne sa venuje implementácii  zákona o sociálnej ekonomike a zároveň pôsobí na pozícií externého lektora so zameraním na komunikačné a podnikateľské zručnosti pracovníkov. 

Referencie

In-house školenia

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Online školenia

Control Finance s.r.o. | DATA PROTECTION s. r. o. | test | Verejné prístavy, a. s. | Ing. Blažena Zalomová