Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Mgr. Hana Mruškovičová

100 %
37 hodnotení

Od roku 2010 sa venovala vzdelávaniu zamestnancov a riadiacich pracovníkov v úspešnej bankovej spoločnosti. Ako tréner a následne kouč pre retailovú pobočkovú sieť uplatňovala zručnosti jednak produktového portfólia a taktiež aplikovaniu soft skills.  Po prestupe na riadiacu pozíciu v retaile sa venovala leadershipu a koučingu. Od roku 2020 sa venuje v novej spoločnosti analyzovaniu udalostí s prispätím ľudského činiteľa, hľadaniu príčin jej vzniku a zadefinovaniu efektívnych nápravných opatrení zabraňujúcim opätovnému vzniku udalosti. Venuje sa vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov spoločnosti najmä v oblasti soft skills zručností. Medzi jej najsilnejšie zručnosti považuje efektívnu komunikáciu a poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby.

Vzdelanie
Magisterský titul získala na Trnavskej univerzite v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo.
 
Prax a získané skúsenosti
Od roku 2006 pôsobila v spoločnosti Amos Services, a. s. na pozícii Asistentky riaditeľa, kde zaisťovala celkový chod kancelárie, ale prevažne sa venovala oblasti ľudských zdrojov - aktívne vyhľadávanie nových zamestnancov pre prácu v zahraničí, pripravovanie podkladov pre uzatváranie zmlúv a dohôd, zabezpečovanie inzercie pre voľná pracovné miesta alebo vypracovanie štatistík a prehľadov o ponúkaných pracovných miestach.
V roku 2007 začala pracovať pre VÚB banku, a. s. na pozícii Poradca klienta, kde pracovala s portfóliom klientov, komunikovala s klientmi a podieľala sa na plnení finančného a obchodného plánu obchodného miesta.
Od roku 2010 pôsobila v Slovenskej Sporiteľni a. s. a to hneď na niekoľkých pozíciách. Najskôr pracovala na pozícii Tréner pre retailovú pobočkovú sieť, kde školila novo nastupujúcich zamestnancov v oblasti produktových informácií, viedla školenia predajných zručností, školila celú pobočkovú sieť, keď spoločnosť prechádzala na nový informačný systém, zabezpečovala návrhy na zefektívnenie školiaceho a predajného procesu a vytvárala metodické materiály a pomôcky. Ďalej v tejto spoločnosti pôsobila na pozícii Kouč pre retailovú pobočkovú sieť Trnavský región, kde aktívne spolupracovala s riaditeľmi obchodných miest, venovala sa identifikácii silných a slabých stránok obchodného miesta a zamestnancov, pomáhala pri monitoringu a tiež poskytovala návrhy na zefektívnenie práce obchodných miest. Ďalej viedla školenie komunikačných zručností pre manažérov obchodných miest. Potom sa posunula na pozíciu Poverenej riaditeľky oblasti Trnava, kde bola zodpovedná za chod obchodným miest v danej oblasti, pracovala s jednotlivými manažérmi, viedla porady a CC s manažérmi oblasti a spracovávala úlohy podľa nastavenia regiónu TT. Tiež pracovala na pozícii Riaditeľka Obchodného miesta Trnava a Hlohovec, kde sa aktívne venovala zamestnancom, poskytovala koučing, monitoring, stanovovala ciele, zisťovala silné a slabé stránky a následne navrhovala a prijímala opatrenia na zlepšenie. Viedla porady a brífingy, zabezpečovala pridelené portfólio klientov a mala celkovú zodpovednosť za chod obchodného miesta.
Od roku 2020 pôsobí v spoločnosti Slovenskej elektrárne, a. s. na pozícii Koordinátor spoľahlivosti ľudského činiteľa, kde analyzuje udalosti spôsobené ľudským činiteľom, poskytuje školenia dodávateľom i zamestnancom v oblasti prevencie pred chybami, realizuje workshopy v závodoch s orientaciou na nástroje na prevenciu ľudských chýb, poskytovanie väzby a riadenie ľudí, realizovala zavedenie pozorovacieho procesu so zameraním na efektívnu komunikáciu útvarov a podávanie konštruktívnej spätnej väzby, edukuje zamestnancov v oblasti soft skills zručností, nastavovanie cieľov a plánov plnenia úloh s manažérmi jednotlivých útvarov, ďalej pripravuje školiace a prezentačné materiály na stretnutia a workshop.
 
Lektorské skúsenosti
V oblasti školenia má skúsenosti už z firmy Slovenská Sporiteľňa, a. s. tak aj zo spoločnosti Slovenskej elektrárne, a. s., kde v oboch prípadoch viedla školenia pre zamestnancov a vytvárala aj školiace materiály. So spoločnosťou CeMS-CO, s. r. o. spolupracuje ako lektorka dlhodobo a poskytuje školenia v oblastiach Leadership, Komunikácia a Osobný rozvoj a Management.

Referencie

In-house školenia

ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | Slovenská agentúra životného prostredia | Altcam Slovakia s.r.o. | ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. | Gundlach Automotive Solutions s.r.o. | Slovakian Door Company, s.r.o. | SIIX EMS Slovakia s.r.o.

Online školenia

Verejné prístavy, a. s. | Nexis Fibers a.s. | KARTESIS SK s.r.o. | P.B.M.B. Consulting s.r.o. | EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. | SJG Slovakia s.r.o. | THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | Ing. Blažena Zalomová | GGE a. s. | MEGGLE Slovakia s. r. o. | Tristone Flowtech Slovakia s.r.o.

Školenia organizované lektorom Mgr. Hana Mruškovičová

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
26.09.2024